Nebezpečí geopatogenních zón

Někteří lidé jsou natolik citliví, že reagují citlivě na tyto energie a dokáži říct, kde se nacházejí. Vodítkem může být také chování zvířat. Pokud si např. pes zvolí pro svůj odpočinek určité místo, tak s největší pravděpodobností bude bez těchto zón.

Nebezpečí geopatogenních zón

Trpíte dlouhodobě nějakou nemocí? Cítíte se unaveni, malátní a léky nezabírají? Někdy stačí třeba přemístit jen nábytek nebo postel a problémy mohou zmizet.

Zdravotní problémy díky geopatogenních zón

Příčinou toho, že se člověk necítí nejlíp může být elektromagnetické pole v místě, kde člověk spí nebo pracuje. Dlouhodobější pobyt v těchto zónách může způsobovat zdravotní problémy a odstartovat řadu chorob. Podle teleztétů mohou geopatogenní zóny ovlivňovat také rostliny, zvířata nebo dokonce výpočetní techniku.

Geopatogenní zóny vznikají v zemi nebo na povrchu

Někteří lidé jsou natolik citliví, že reagují citlivě na tyto energie a dokáži říct, kde se nacházejí. Vodítkem může být také chování zvířat. Pokud si např. pes zvolí pro svůj odpočinek určité místo, tak s největší pravděpodobností bude bez těchto zón. Podle teleztétů je naopak dobře v těchto zónách kočkám, včelám, mravencům. Geopatogenní zóny vznikají v zemi nebo na povrchu a jsou to určitá energická pole, působící na zdraví lidí. Zdravotní problémy tak způsobují např. podzemní prameny, tektonické poruchy a zlomy, elektrický smog. Je známo, že v průmyslových zemích se jen stěží vyhneme působení elektrických energií, které vyzařují televizory, rádia, mobily, počítače, vysokonapěťová vedení a ostatní elektrické přístroje. Citlivější osoby to mohou pocítit zvýšenou únavou, špatným soustředěním, migrénou a závažnějšími nemocemi.

Uvědomění a rozpoznání nebezpečných zón

V současnosti někteří teleztéti nabízejí plošná měření geopatogenních zón. Kupříkladu vám poradí, jestli pozemek, na kterém chcete začít stavět, je vhodný či není. O vlivu geopatogenních zón už věděli ve starém Egyptě a Římě, a je potvrzeno, že se jim snažili vyhnout – konkrétně při stavbách domů. Ne každý je ale ochoten přiznat a dokonce pouze připustit, že existuje něco, co poškozuje zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje měřící přístroj, musíme se smířit s určováním geopatogenních zón teleztétickou metodou - to znamená vyhledat GPZ pomocí virgule, kyvadla, nebo dalších pomůcek, které určití lidé k vyhledávání zón používají. Ať už si zóny necháme vyhledat, nebo ne, dobrým pomocníkem při uspořádání nábytku může být chování psa. Alespoň v místech, ve kterých trávíme spoustu času, bychom měli myslet na uspořádání nábytku, abychom se cítili pohodově a nestresově.. Zároveň je vhodné v místnostech určených k odpočinku mít co nejméně elektronických a elektrických zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22364 (zdravotnimagazin.cz#6928)


Přidat komentář