Nedostatek mazových žláz v rukou

Před náročnější prací použijte ochranný krém a během práce nezapomeňte na ochranné rukavice. Pokud se chystáte strávit delší dobu na slunci, ošetřete ruky ochranným krémem na slunce.

  • K mytí rukou používejte vlažnější vodu – ani ne studenou ani ne horkou, ta totiž kůži rukou neprospívá.

  • Ruce umývejte podle potřeby, ale čím jak nekratší dobu.

  • K mytí rukou vybírejte přípravky o kterých víte, že jsou kvalitní.

  • Umyté ruce vysušte a nakrémujte vhodným krémem.

  • Před náročnější prací použijte ochranný krém a během práce nezapomeňte na ochranné rukavice.

  • Pokud se chystáte strávit delší dobu na slunci, ošetřete ruky ochranným krémem na slunce.

  • Rukám prospěje, když alespoň jednou do týdne použijete hydrofilní olej nebo aplikujete olejový zábal.

  • Masáž rukou je také důležitá pro jejich vzhled.

  • Občas dopřejte rukám ošetření s parafinovými oleji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22368 (zdravotnimagazin.cz#6933)


Přidat komentář