Negativní dopady počítačů

V dnešní době nelze pracovat téměr bez počítačů. A pokud patříte mizi ty, kteří pracují denně u obrazovky, měli by třeba zavést několik změn, které Vám pomohou odstranit či zmírnit bolest během pracovní doby, kdy si člověk nejčastěji ničí své zdraví.

Mezi běžné chyby patří špatný posed a držení těla

Nesprávně tvarované židle jsou pohromou pro páteř každého pracovníka. Při dlouhém a strnulém sezení dochází ke špatnému držení těla, k potížím v oblasti šíje a zádových svalů, k bolestem hlavy, někdy až k deformacím páteře. Výška pracovní plochy by měla být v souladu s výškou sedadla. Také stlačená stehna nejsou ideální. Vedou ke vzniku křečových žil.

Nesprávný úhel obrazovky počítače

Při dlouhodobé práci s počítačem nebo nesprávně seřízené obrazovce dochází k pálení očí a bolestem hlavy. V horším případě se zhorší i kvalita zraku. Horní hrana obrazovky by měla být v úrovni očí nebo níže.

Nedostatečné světlo v místnosti

Trvalé působení umělého osvětlení může vést ke změnám v krevním obrazu, ke změnám výměny látkové nebo k projevům stresu. Je proto vhodné zavést na pracoviště přívod denního světla nebo alespoň lampy, které vydávají světlo podobné světlu dennímu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22551 (zdravotnimagazin.cz#7350)


Přidat komentář