Nepodceňujte vysoké teploty - úpal a úžeh

Úžeh se projevuje podobně jako úpal, rozdíl je však v tom, že se jedná o přehřátí mozku na základě silného slunečního záření na nekrytou hlavu. Úžeh se projevuje někdy i s několikahodinovým zpožděním...

Ochrana proti újmě

Nejlepší ochranou proti jakékoli újmě, zapříčiněné sluncem je prevence. Stačí tak málo. Parné dny nejčastěji způsobí úpal, úžeh nebo vyčerpání z horka.

Rady na léto

 • zdržovat se co nejvíce v chladu
 • zvýšit razantně příjem tekutin
 • regulovat denní aktivity
 • přizpůsobit okolní teplotě oblečení
 • na slunci nosit pokrývku hlavy

Vznik úpalu

Tělo se nedokáže vyrovnat s okolním horkem – termoregulace nefunguje. Právě tak vzniká tepelný úpal. Ve chvíli, kdy tělesná teplota rychle stoupá, pocení jako regulační mechanismus selhává. Organismus se neochlazuje a tělesná teplota může stoupnout během 10-15 minut až na 41 °C. Pokud není včas tělesná krize zažehnána a poskytnuta první pomoc, hrozí trvalé ohrožení zdraví nebo smrt.

Příznaky úpalu

 • horečka nad 39,5 °C
 • zrychlený a silný puls
 • suchá, horká, zčervenalá pokožka, chybí pocení
 • velká bolest hlavy
 • závratě, točení hlavy
 • nevolnost, návaly, zvracení
 • zmatenost, křeče, bezvědomí

Jak pomoct při zjištění úpalu

Pokud vypozorujete některý z výše uvedených příznaků, je důležitá okamžitá pomoc, může se jednat o život.

První kroky postiženého na úpal

 • Postiženého přemístěte do chladného prostředí a svlečte.
 • Co nejrychleji ochlaďte jeho tělo použitím všech dostupných metod – chladná koupel (kolem 18 °C), studené obklady, postříkání studenou vodou, termoforem, zabalte pacienta do mokrého prostěradla a ovívejte.
 • Na slabiny, do podpaží a na krk umístěte led, obalený v plátně. Pozor však na omrzliny.
 • Sledujte teplotu a ochlazujte než klesne na 38,5 °C.
 • Postiženého v bezvědomí uveďte do stabilizované polohy.
 • Pokud lékař nemůže dorazit okamžitě, navštivte pohotovost.

Předcházející znaky k úpalu

Někdy může následkem úpalu dojít k tělesným křečím. Nepodávejte tedy tekutiny ani nic jiného do ústy, mohlo by dojít k poranění. Při zvracení postiženého dbejte na průchodnost dýchacích cest – u pacientů v bezvědomí zajistěte polohu na BOKU!

Jak probíhá úžeh

Úžeh se projevuje podobně jako úpal, rozdíl je však v tom, že se jedná o přehřátí mozku na základě silného slunečního záření na nekrytou hlavu. Úžeh se projevuje někdy i s několikahodinovým zpožděním. Postup pomoci při úžehu je stejný jako při úpalu, obklady se však dávají na hlavu.

Přestože s vysokými teplotami a úpalem není žádná legrace, v kritických situacích se snažte "zachovat chladnou hlavu" i v horku. Panika všechny krize jen zhorší. Postupujte správně a rozvážně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22261 (zdravotnimagazin.cz#6692)


Přidat komentář