Nepostradatelné složky výživy

Vitamíny patří snad k nejznámějším nepostradatelným složkám výživy. K závažným poruchám dochází jak při jejich nedostatku- tzv. hypovitaminóza, tak při jejich nadbytku- tzv. hypervitaminóza.

Nepostradatelné složky výživy

- Vitamíny rozpustné ve vodě - Vitamín B1 (thiamin) - Vitamín B2 (riboflavin) - Vitamín B6 (pyridoxin) - Vitamín B12 (cyanoko-balamin) - Niacin (kyselina nikotinová, vitamín PP) - Kyselina pantothenová (dexpanthenol) - Kyselina listová - Vitamín C (kyselina askorbová) - Vitamíny rozpustné v tucích - Vitamín A (retinol) - Vitamín D (kalciol, cholekalciferol) - Vitamín E (tokoferol) - Vitamín K (fylochinon a menachinon) Vitamíny patří snad k nejznámějším nepostradatelným složkám výživy. K závažným poruchám dochází jak při jejich nedostatku- tzv. hypovitaminóza, tak při jejich nadbytku- tzv. hypervitaminóza. Hypovitaminózy vznikají jednak při sníženém přívodu vitamínů potravou, příčinou však může být i porucha trávení, poškození střevní mikroflóry nebo v důsledku podávání léčebných látek působících jako antagonisté vitamínů. Příčinou hypervitaminóz bývají většinou nepřiměřeně vysoké dávky, zvláště při snížené funkci jater a ledvin. Vitamíny dělíme podle rozpustnosti na vitamíny rozpustné ve vodě a v tucích.

Nepostradatelné složky výživy - vitamíny rozpustné ve vodě

Mezi vitamíny rozpustné ve vodě patří skupina vitamínů B (B1, B2, B6, B12, kyselina listová, kyselina pantothenová, niacin) a vitamín C. Jedná se o látky rozpustné ve vodě, které fungují jako koenzymy v řadě enzymových systémů. Jejich potřeba je většinou kryta normální stravou a jejich deficit, vyjma deficitu vitamínu B12, je poměrně vzácný. Těžké hypovitaminózy B- Wernickeova encefalopatie a Korsakova psychóza, vyskytující se při chronickém ethylismu, se léčí parenterálním podáváním injekčních přípravků.
 • Vitamín B1 (thiamin)
Jedná se o vitamín nepostradatelný v látkové přeměně. Jeho nedostatek se projevuje jako onemocnění beri- beri, vyskytující se především u dětí v jihovýchodní Asii, kde je hlavní potravou loupaná rýže. Jedná se o závažné až smrtelné onemocnění se třemi formami: vlhkou- je charakterizována selháváním srdce a tvorbou otoků; nervovou se zvracením, závratěmi, psychickými poruchami a poruchami periferních nervů; mozkovou (Wernickeova encefalopatie) s nechutenstvím, zvracením, svalovou slabostí až ochrnutím postihujícím i oční svaly. Z psychických poruch stojí v popředí poruchy paměti (Korsakův syndrom). Nebezpečí hypovitaminózy je větší při stravě bohaté na sacharidy. Denní potřeba thiaminu je asi 3 mg. Indikací je prokázaná hypovitaminóza a avitaminóza, doplněk léčby neuritid, psychických poruch, ethylismus. Nežádoucími účinky jsou alergické reakce.
 • Vitamín B2 (riboflavin)
Nedostatek riboflavinu se projevuje na kůži a sliznicích. častými příznaky jsou praskliny ústních koutků, zánětlivé změny na jazyku a na rtech. Denní potřeba riboflavinu je asi 3,6 mg. Indikací je prokázaná hypovitaminóza a avitaminóza, doplněk léčby u prasklých ústních koutků, zánětů jazyka, v graviditě a v rekonvalescenci po zánětlivých chorobách. Nežádoucími účinky jsou při větších dávkách parestezie a svědění.
 • Vitamín B6 (pyridoxin)
Izolovaný nedostatek pyridoxinu je vzácný, většinou chybějí i ostatní vitamíny skupiny B. Hypovitaminóza se projevuje nejčastěji kožními změnami a poruchami centrálního nervového systému. Denní potřeba pyridoxinu je asi 4 mg. Indikací je prokázaná hypovitaminóza a avitaminóza, doplněk léčby neurologických chorob, toxických projevů ozáření, některých krevních chorob, křečových stavů u dětí, podávání perorální antikoncepce…atd. Nežádoucími účinky jsou vzácně alergické reakce a při vysokých dávkách vzestup jaterních testů.
 • Vitamín B12 (cyanokobalamin)
Nedostatek vitamínu B12 je perniciózní anémie (zhoubná chudokrevnost) a degenerativní změny míchy. Objevuje se nejčastěji při onemocněních žaludku a tenkého střeva. Indikací je perniciózní anémie,mDenní potřeba vitamínu B12 je asi 5 subakutní degenerace míšních provazců, diabetické a alkoholické periferní i centrální neuritidy a neuralgie, herpes zooster. Nežádoucím účinkem je vzácně akné a alergické kožní reakce. Vitamín B12 se podává v injekční formě.
 • Niacin (kyselina nikotinová, vitamín PP)
Chorobou z nedostatku niacinu je pelagra, nazývaná nemocí 3D: dermatitis (zarudnutí kůže a pigmentace), diarea (průjem), demence. Zánětlivé změny jsou i na sliznicích jazyka a úst. Denní potřeba je asi 40 mg. Nikotinamid je součástí kombinovaných přípravků vitamínů skupiny B a multivitaminových přípravků.

- Kyselina pantothenová (dexpanthenol)

Příznaky nedostatku nejsou známy. Denní potřeba je asi 15 mg.

 • Kyselina listová
Denní potřeba je asi 0,4 mg. Indikací je megaloblastová anémie způsobená nedostatkem kyseliny listové, dále se podává u dialyzovaných pacientů, při dlouhodobém podávání léčiv, která zasahují do metabolismu kyselina listové (např. phenobarbital, perorální kontraceptiva..atd.), v těhotenství jako prevence vývojových vad plodu. Nežádoucími účinky jsou svědění, výjimečně bronchospazmus.
 • Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín C je silným antioxidantem, účastní se tvorby kolagenu v pojivové tkáni, různých hydroxylačních reakcí v přeměně látkové a jeho potřeba je ve srovnání s ostatními vitamíny vysoká - v organismu se ukládá v nepatrném množství. Denní potřeba je asi 100 mg. Při podání vysokých dávek se přebytek vylučuje močí. Podání vysokých dávek vitamínu C při prvních příznacích nachlazení podle některých studií může zkrátit trvání nemoci až o třetinu. Vysoké dávky (nad 2g denně) však také mohou vyvolat žaludeční potíže, ledvinové kameny, deficit vitamínu B12 a mědi. S nedostatkem se můžeme setkat u alkoholiků a starých lidí, i když těžká hypovitaminóza není v našich podmínkách běžná. Nedostatek se projevuje jako kurděje (skorbut) s únavností, krvácením ze sliznic a do kůže, v těžších případech i do svalů a vnitřních orgánů, poruchou vaziva a zhoršeným hojením ran.

Nepostradatelné složky výživy - vitamíny rozpustné v tucích

Do této skupina patří vitamíny A, D, E a K. Jejich neuvážené podávání může vést k předávkování s velmi vážnými až život ohrožujícími komplikacemi.

 • Vitamín A (retinol)
Je nezbytný pro správnou funkci zraku a sliznic, je významným růstovým faktorem a stimuluje imunitu. Má význam pro novotvorbu kostí, proteosyntézu a syntézu růstového hormonu. V rostlinách obsažený prekurzor B-karoten, který je v organismu přeměňován na vitamín A, má účinky antioxidační. Nedostatek retinolu se projevuje šeroslepostí, změnami na kůži a na sliznicích a zvýšenou náchylností k infekcím. Dlouhotrvající nedostatek může vést až k oslepnutí, hypovitaminóza je však v našich podmínkách vzácná. Projevem předávkování vitamínem A jsou hrubá kůže, suché vlasy, zvětšení jater, anémie. V těhotenství mohou vznikat vrozené defekty. B-karoten nemá nežádoucí účinky, při dlouhodobém nadměrném přívodu se může objevit žluto-oranžové zbarvení kůže.
 • Vitamín D (kalciol, cholekalciferol)
Vitamín D není vlastně pravým vitamínem, neboť není obsažen v potravě. Vzniká v kůži z vnitřního prekurzoru působením slunečního světla. Jeho hlavním účinkem je regulace vápníku v kostech a plazmě. Má význam pro krvetvorbu a pro zachování normální imunitní odpovědi. Nedostatek vitamínu D může mít různé příčiny, od nedostatku slunečního záření až po selhávající funkci jater a ledvin. Projevuje se jako křivice (rachitis) v dětském věku, v dospělosti jako měknutí kostí (osteomalácie). Hypervitaminóza je vždy způsobena předávkováním. Dochází k uvolňování vápníku z kostí a jeho ukládáním v ledvinách, cévních stěnách a zvýšeným vylučováním močí. Předávkování se projevuje anorexií, malátností, zvracením,průjmem, závratěmi, pocením a následným selháním ledvin.
 • Vitamín E (tokoferol)
Vitamín E slouží v organismu jako antioxidační činidlo, brání vzniku tzv. volných radikálů, které se podílejí na vzniku řady chorobných stavů. Jako důsledek nedostatku vitamínu E bývá uváděna neplodnost. Denní potřeba vitamínu E se pohybuje mezi 3 až 15 mg. Nezbytnost perorální suplementace u dospělých nebyla prokázána. Vitamín E existuje buď v přirozené (v přípravcích označované "d") , nebo syntetické formě (označení "dl"). Používá se jako podpůrné léčivo při neplodnosti, poruchách menstruačního cyklu, vegetativních příznacích v klimakteriu, kožních chorobách..atd. Nežádoucími účinky jsou zřídka únava, slabost či GIT potíže.
 • Vitamín K (fylochinon a menachinon)

  Vitamín K je nutný pro syntézu faktorů účastnících se krevního srážení a normální kalcifikaci kostí. Jeho potřeba je kryta činností střevní mikroflóry, proto hypovitaminóza vzniká při jejím poškození, nejčastěji důsledkem léčby širokospektrými antibiotiky.

  Denní potřeba vitamínu K je asi 1 mg. Důsledkem hypovitaminózy je porucha krevní srážlivost. U novorozenců, kteří mají sterilní střevo, nedochází k syntéze vitamínu K, proto se vitamín K podává ve formě kapek či intramuskulárně. Nežádoucími účinky jsou nejčastěji kožní erupce, pocení, cyanóza, ojediněle kolaps.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21858 (zdravotnimagazin.cz#5578)


Přidat komentář