Nevyužíván potenciál mozku

Aktivní jsou vždy jen potřebné části mozku, ty které nejčastěji používáme. Jednostranné zatěžování mozku může vést ke zvětšení častěji používané mozkové části a ostatní mohou zakrnět.

Skladba mozku

Mozek je náš nejcitlivější orgán, má hmotnost sotva 1,5 kg. Je velký asi jako dvě mužské pěsti a tvarem vám může připomínat vlašský ořech. Nervové buňky jsou rozloženy v jednotlivých částech mozku, které podle potřeby vzájemně spolupracují. Mozek zpracuje 20% naší denní spotřeby cukru a kyslíku (v závislosti mozkové aktivity).

Aktivita mozku

Aktivní jsou vždy jen potřebné části mozku, ty které nejčastěji používáme. Jednostranné zatěžování mozku může vést ke zvětšení častěji používané mozkové části a ostatní mohou zakrnět. Proto je důležité vyvarovat se rutiny. Úžasné je, že mozek dokáže poškozené části nahradit jinými.

Čím jsou způsobeny mezery v mozku

Jen pro zapamatování je v mozku určeno přes sto oblastí. Ty ukládají jednotlivé segmenty, které jsou později složeny v celek. Proto může občas docházet k tomu, že v některé oblasti dojde k chybě. Tato mezera pak může být nahrazena vlastní fantazií. Podobně to funguje při čtení nebo psaní.

 Hypotalasmus

Signály, např. něžné pohledy,doteky a pozornost aktivují hormonální centrálu, neboli hypotalamus. Hormony tak vyburcují váš nervový systém k činnosti.

Trénování zlepšuje mozkovou aktivitu

Jezte hodně vitaminů a stopových prvků, důležité jsou i balastní látky. Nezapomínejte na trénink, např. četbou, luštěním hádanek, křížovek, hraním her a sportem.

Spánek aneb správná cesta života

Spánek je důležitou součástí našeho života. Často zanedbáváme tuto část života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22580 (zdravotnimagazin.cz#7402)


Přidat komentář