Onemocnění po celém světě - rakovina prsou

Rakovina prsu nebo vaječníku u vašich dětí, sourozenců a rodičů mohou být známkou přítomnosti mutovaného genu BRCA1 a BRCA2 i u vás. Pravděpodobnost zdědění těchto genů je, ale pouze asi 10%.

Rakovina prsou - rizika jejího vzniku

Není přesně známo co způsobuje rakovinu prsu, ale je známa celá řada faktorů, které zvyšují riziko jejího vzniku. Přibližně 10% vzniku rakoviny prsu je dědičnou záležitostí (výskyt v rodině svých předků). Existuje také řada látek, které se nachází především v deodorantech a parfémech u kterých se ještě stále zkoumá přímá souvislost se vznikem nádorových onemocnění.

## Rakovina prsou - nebezpečné geny

Každý má dva geny BRCA1 a BRCA2. Standardně tyto geny pomáhají předcházet vzniku nádoru. Některé osoby, ale zdědí abnormální (zmutovanou) formu BRCA1 a BRCA2 od některého z rodičů.V takovém případě se pravděpodobnost vzniku rakoviny několikanásobně zvyšuje. Vědecké mapování dalších genu stále pokračuje.

## Rakovina prsou - pravděpodobnost zdědění

Rakovina prsu nebo vaječníku u vašich dětí, sourozenců a rodičů mohou být známkou přítomnosti mutovaného genu BRCA1 a BRCA2 i u vás. Pravděpodobnost zdědění těchto genů je, ale pouze asi 10%.

## Rakovina prsou - prevence

V současnosti jde především o včasné odhalení počátku vzniku rakoviny prsu pomocí mamografu např. u vašeho ženského lékaře. O stupínek dál je neokybernetické testování dispozic rakoviny prsu, které lze včasnou osobní klientelou u některého z akreditovaných nekybernetiků NCB odhalit ještě před promítnutím do fyzické tkáně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21879 (zdravotnimagazin.cz#5607)


Přidat komentář