Osteoporóza - příčiny a léčba

Osteoporóza je onemocnění kostí. Nedostatečný přísun vápníku a vitamínu D, těžké kuřáctví, nedostatek pohybu - to vše podporuje vznik osteoporózy. Příznaky jsou časté bolesti zad, snadná lomivost kostí ...

Osteoporóza vzniká, když se kostní tkáň odbourává rychleji než je tvořena, tím dochází k úbytku kosti.

Příčiny vzniku osteoporózy

 • Nedostatek pohybu
 • Věk
 • Podvýživa
 • Menopauza
 • Nedostatečný přísun vápníku a vitamínu D
 • Těžké kuřáctví
 • Přebytek bílkovin
 • Porucha zažívání

Příznaky osteoporózy

 • Časté bolesti zad
 • Kulacení zad
 • Snížená tělesná výška
 • Snadná lomivost kostí
 • Zmenšená pohyblivost páteře

Léčba osteoporózy

 • Dostatečný přísun vápníku a vitamínu D
 • Pravidelná tělesná aktivita
 • Léky zastavující úbytek tkáně
 • Obklady (z rozvařených kořenů kostivalu lékařského)
 • Koupele (např. z ovesné slámy)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22710 (zdravotnimagazin.cz#7613)


Přidat komentář