Pitný režim přes léto

Potřeba příjmu tekutin se zvlášť u dětí těžko dodržuje, ale uvědomte si, že část vody přijme dítě i potravou. Proto přizpůsobte množství i druhu potravin, které dítěti podáváte. Napřiklad ovoce a zelenina jsou na vodu bohaté, obsahují 70 - 90% vody.

Proř dohlížet, aby děti pily?

Tkáně dospělého člověka obsahují zhruba 55% vody, tělo dítěte školního věku tvoří o 5% vody více a novorozenecké tkáně obsahují neuvěřitelných 70% vody.

Vhodný příjem tekutin pto děti

Množství tekutin závisí na věku a hmotnosti dítěte.

  • Dítě vážící 30 kg potřebuje denně 1,7 litru tekutin.
  • Dítě vážící okolo 45 kg potřebuje alespoň 2 litry tekutin.

    Potřeba příjmu tekutin se zvlášť u dětí těžko dodržuje, ale uvědomte si, že část vody přijme dítě i potravou. Proto přizpůsobte množství i druhu potravin, které dítěti podáváte. Napřiklad ovoce a zelenina jsou na vodu bohaté, obsahují 70 - 90% vody. V horkém počasí se potřeba tekutin samozřejmě zvyšuje.

Příznaky nedostatku tekutin u dětí

Nedostatek tekutin se projeví pocitem žízně až v případě většího deficitu. U dětí navíc není pocit žízně dost silný, aby dítě cíleně vyhledávalo tekutiny. Organismus dětí tak může dlouhodobě trpět jejich nedostatkem. Dbejte u dětí na správný přísun tekutin a pravidelné rozložení během dne.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22495 (zdravotnimagazin.cz#7213)


Přidat komentář