Podle čeho se vlastně krevní skupiny určují?

Krevní skupiny a jejich objev na počátku 20. století patří mezi významné události lékařství. Pro nás je o to významnější, že je spojen se jménem českého lékaře Jana Janského (1873 - 1921).

Základní informace

Krevní skupiny a jejich objev na počátku 20. století patří mezi významné události lékařství. Pro nás je o to významnější, že je spojen se jménem českého lékaře Jana Janského (1873 - 1921). Jan Janský jako první zjistil, že člověk má jednu ze 4 krevních skupin, a to na základě křížových pokusů s krevními séry. Tento poznatek měl obrovský význam pro transfuze, které postupem času přestaly být smrtelným rizikem pro pacienta tak jako dříve.

## Aglutinogen A a aglutinogen B

Podle čeho se vlastně krevní skupiny určují? V membránách erytrocytů se vyskytují různé antigeny bílkovinné podstaty zvané aglutinogeny. Nejvýznamnější jsou právě aglutinogen A a aglutinogen B. Podle toho, které z těchto aglutinogenů jsou přítomny, se určuje krevní skupina:

 • Skupina A - Tvoří se pouze aglutinogen A
 • Skupina B - Tvoří se pouze aglutinogen B
 • Skupina AB - Tvoří se oba aglutinogeny
 • Skupina 0 - Netvoří se žádný aglutinogen

  V krevní plazmě jsou naopak obsaženy bílkovinné protilátky zvané aglutininy (anti-A, anti-B). O tom, které typy protilátek jsou v krvi obsaženy, opět rozhoduje krevní skupina člověka.

 • Skupina A - Tvoří se pouze aglutinin anti-B

 • Skupina B - Tvoří se pouze aglutinin anti-A
 • Skupina AB - Netvoří se žádný aglutinin
 • Skupina 0- Tvoří se oba aglutininy

## Transfúze

Pokud při transfúzi dostane pacient s krevní skupinou A sérum od dárce s krevní skupinou B, začnou pacientovy anti-B protilátky shlukovat krev a pacient pravděpodobně zemře. Vzhledem k několika dalším faktorům, neplatí ani známá poučka o krevní skupině 0 jako o univerzálním dárci, či o krevní skupině AB jako o univerzálním příjemci. Při transfúzi se tedy může použít jen krev stejné skupiny, navíc je nutné udělat ještě poslední křížovou zkoušku kompatibility séra a pacientovy krve.

## Fungování dědičnosti

Dědičnost je velmi jednoduchá. Alely podmiňující tvorbu aglutinogenu (buď A nebo B) jsou dominantní vůči alele, která nepodmiňuje tvorbu žádného aglutinogenu. Mezi sebou jsou kodominantní. Jak to tedy funguje?

 • Fenotyp - krevní skupina A - Genotyp AA nebo A0
 • Fenotyp - krevní skupina B - Genotyp BB nebo B0
 • Fenotyp - krevní skupina AB - Genotyp AB
 • Fenotyp - krevní skupina 0 - Genotyp 00

  V některých případech tedy můžeme vyloučit rodičovství na základě znalosti krevních skupin rodičů a dítěte. V praxi známe ovšem pouze fenotyp, nikoli genotyp jedince - tudíž musíme uvažovat všechny možné genotypy, určující daný fenotyp. Máme následující možnosti:

 • Rodiče A X A - Dítě - A nebo 0

 • Rodiče A X B - Dítě - A, B, AB nebo 0
 • Rodiče B X B - Dítě - B nebo 0
 • Rodiče A X 0 - Dítě - A nebo 0
 • Rodiče B X 0 - Dítě - B nebo 0
 • Rodiče AB X AB - Dítě - A, B nebo AB
 • Rodiče AB X A - Dítě - A, B nebo AB
 • Rodiče AB X B - Dítě - A, B nebo AB
 • Rodiče AB X 0 - Dítě - A nebo B
 • Rodiče 0 X 0 - Dítě - pouze 0

## Krevní skupina - Rh faktor

Kromě systému antigenů AB0 se rozlišuje ještě několik různých systémů. Nejznámější je systém Rh, objevený Wienerem na základě pokusu s krví opice druhu *Maccacus Rhesus*. Podle tohoto systému dělíme osoby na Rh pozitivní (Rh+) a Rh negativní (Rh-). Rh+ se dědí dominantně, osoby Rh negativní jsou recesivní homozygoti. V ČR jsou přibližně čtyři pětiny obyvatelstva Rh pozitivní. Při inkompatibilním těhotenství, kdy matka je Rh-, zatímco dítě zdědilo po otci Rh+, dochází k tzv. Fetální erytroblastóze. Fetální erytroblastóza je stav, kdy matčin imunitní systém bojuje proti plodu (plod je Rh+, matčin imunitní systém tento antigen nezná a považuje jej za cizorodý), začne vytvářet protilátky, které u plodu způsobí různé formy novorozenecké žloutenky (rozklad krve), v horším případě také různé nervové poruchy. První těhotenství většinou rizikové nebývá, krev novorozence se do matčina oběhu dostane až při samotném porodu. Ovšem toto množství stačí k imunizaci matky, proto každé další nekompatibilní těhotenství by bylo mnohem rizikovější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21888 (zdravotnimagazin.cz#5620)


Diskuze a zkušenosti

julča | 29.01.2013 17:54
Re: Podle čeho se vlastně krevní skupiny určují? dobrý den chtěla bych se zeptat moje mamka má krevní skupinu 0 můj otec má taky 0 je možný abych já měla A1 to mam napsáno v těhotenské průkazce. Myslím si ,že můj otec není můj vlastní je to pravda????prosím odpovězte pravdu

Anonym | 11.03.2013 02:02
Re: Podle čeho se vlastně krevní skupiny určují? Pokud jsou oba rodiče krevní skupiny 0, je vyloučena KS A1


Přidat komentář