Poluce a Spermatorrhea

Četnost polucí je určuována četností pohlavního uspokojení. Pokud muž často a pravidelně onanuje už od puberty, nemusí k poluci docházet vůbec. Pokud nemá v dospělosti pravidelný pohlavní styk, může najednou k poluci dojít.

Poluce a Spermatorrhea

Poluce je z latinského slova polluo, tedy poskvrnit a znamená samovolné uvolnění semene. V jistém smyslu je srovnatelná s první menstruací u ženy. Dochází k ní obvykle večer, kdy mívají chlapci erotické sny. Protože nedojde k odchodu semene pohlavním stykem nebo onanií a nahromaděný ejakulát potřebuje ven, dojde k samovolnému výronu. Poluce časem sama odezní. Poluce je příznakem dobrého sexuálního zdraví, proto není třeba se ho obávat. Poluce je normální i u dospělých mužů. U zdravých jedinců se může dostavit erekce až pětkrát za noc.

Čím je způsobena poluce

Poluci napomáhají nejen erotické sny, ale i zaplněný močový měchýř. Protože je penis velice citlivý a potřebuje masturbaci, stačí malé vzrušení a může dojít i k poluci kdykoliv během dne.

Četnost pohlavního uspokojení

Četnost polucí je určuována četností pohlavního uspokojení. Pokud muž často a pravidelně onanuje už od puberty, nemusí k poluci docházet vůbec. Pokud nemá v dospělosti pravidelný pohlavní styk, může najednou k poluci dojít.

Poluce a Spermatorrhea

Tento termín úzce souvisí s polucí. Označuje samovolný odtok semene i bez erekce. Spermatorrhea se může objevit po delší pohlavní abstinenci nebo po nějaké infekci. Objevuje se v důsledku podrážděnosti pohlavního orgánu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22274 (zdravotnimagazin.cz#6725)


Přidat komentář