Porucha slzného filmu oka

Syndrom suchého oka je projevem suchého zánětu rohovky i spojivky současně. Jedná se o poruchu omývání povrchu oka slzami, které vytvářejí tzv.třívrstevný slzný film.....

Problémy s oči

Je velmi častá porucha slzného filmu oka, která souvisí s celkovým zdravotním stavem, okolním prostředím i druhem zaměstnání. U syndromu suchého oka se nemusí jednat jen o pouhý nedostatek slz, ale mohou být narušeny i ostatní složky slzného filmu (vrstva hlenová a tuková). Mohou nastat problémy, které mohou mít za následek překrvení oka, pocit suchosti očí nebo naopak nadměrné slzení, pocit písku v očích, pocit unavených očí, pálení očí nebo také zamlžování vidění. V léčbě se uplatňují především oční kapky, které nahrazují chybějící slzy nebo stabilizují slzný film.

Zdravé oči

Při normálním stavu oka slzné žlázy vyprodukují přibližně 1,7 mililitrů tekutiny za 24 hodin. Slzná tekutina vzniká produkcí slzné (lakrimální) žlázy, která je umístěna pod vnějším obloukem obočí a řady malých přídatných žlázek ve spojivce a na okraji očního víčka.

Problém u syndromu suchého oka

Syndrom suchého oka je projevem suchého zánětu rohovky i spojivky současně. Jedná se o poruchu omývání povrchu oka slzami, které vytvářejí tzv. třívrstevný slzný film. Celkový objem slz může být snížen nebo je narušen poměrem jednotlivých složek slzného filmu. Toto onemocnění je označováno různými termíny - sicca syndrom, keratoconjunctivis sicca nebo Sjögrenův syndrom.

Důležitost složení slz

Slzy, které vytvářejí na povrchu oka slzný film, mají různé funkce. Mrkáním očních víček, k němuž dochází každých pět až deset sekund, se slzy rovnoměrně rozprostírají po povrchu očí. Udržují rohovku a spojivku ve vlhkém stavu, zásobují je kyslíkem a vyrovnávají drobné nepravidelnosti na rohovce. Obsahují enzymy a protilátky, které eliminují částečky nečistot, bakterie a viry, které se dostanou do slz. K zajištění všech uvedených funkcí musí být složení slz komplexní. 

 

 • Slzný film se skládá ze tří základních vrstev:

  1. vnitřní mukózní vrstva - nachází se přímo na povrchu oku a kompenzuje drobné nerovnosti na buněčném povrchu rohovky a spojivky. Také zajišťuje hydrofilitu povrchu rohovky umožňující lepší přilnavost vodné složky slzného filmu k rohovce.

  2. střední vodná vrstva - je vrstva obsahující bílkoviny, enzymy a protilátky. Střední vodná vrstva zajišťuje zvlhčující funkci slz.

  3. zevní lipidová (tuková) vrstva – tato tuková vrstva zabraňuje přetékání slz přes okraje víček a chrání slzný film před jeho odpařováním. 

   

 • Slzný film má tyto důležité funkce:

  1. zajišťuje zvlhčení povrchu oka a jeho klouzavost

  2. zabezpečuje hladký optický povrch umožňující vznik ostrého obrazu na sítnici

  3. odstraňuje odloučené epiteliální buňky rohovky a bakterie

  4. obsahuje antibakteriální látky jako lysozym, lactoferrin, imunoglobulin, beta-lysin, které mají význam pro udržení sterility povrchu oka

  5. zajišťuje omývání rohovkových a spojivkových epiteliálních buněk tekutinou nezbytnou pro jejich správnou funkci a přežití

  6. zabezpečuje malé množství výživy pro rohovkový epitel, ačkoliv obsahuje velmi nízkou koncentraci glukózy.

Nebezpečné věkové skupiny

Syndrom suchého oka se může objevit v každém věku. Pocity svědění, vysychání očí (především po probuzení) bývají prvními příznaky poruchy slzného filmu. Tyto potíže se zhoršují při pobytu v zakouřeném, suchém prostředí, v klimatizovaných prostorách, mohou se také projevit při snížené frekvenci mrkání (např. při sledování televize nebo při práci s počítačem).

Následující problémy u poruchy suchého oka

 • pocitem suchosti oka
 • pocitem přítomnosti písku nebo cizího tělesa
 • tlakem v očích
 • zhoršeným viděním (během dne se mění)
 • pálením
 • únavou očí
 • při mrkání přilnutím víček k oku
 • citlivostí na světlo zvýšenou produkcí slz, zejména při větrném počasí a v uzavřených prostorách

Jak se dá zjistit problém s oči

Určit, zda potíže jsou způsobeny syndromem suchého oka může pouze oční lékař.

Různé metody pro zjištění nemoci

 • Vyšetření na štěrbinové lampě

  Při vyšetření na štěrbinové lampě lékař kontroluje přední části oka (postavení, pohyb, tvar a vzhled víček, slzné ústrojí, slzný film na rohovce, rohovku, bělimu, přední komoru, duhovku, zornici, čočku). Toto vyšetření je velmi důležité, protože odhaluje celkový zdravotní stav očí pacienta a také rozsah poškození.

 • Vitální barvení

  Následkem porušení slzného filmu vznikají na rohovce a spojivce poškozená oschlá místa. Tyto změny většinou běžné vyšetření na štěrbinové lampě neodhalí. Tyto změny je však možné pozorovat pomocí použití různých barviv. Nejčastěji jsou používány fluorescein (zelené barvivo) a bengálská červeň (červené barvivo).

 • BUT (hodnocení stability slzného filmu)

  BUT je vyšetření, které hodnotí stabilitu a kvalitu slzného filmu. Po nakapání fluoresceinu pacient musí setrvat s otevřenýma očima a lékař sleduje při osvětlení přes modrý filtr za jak dlouho dojde k roztržení slzného filmu. Čas pod 10 vteřin se považuje za nepříznivý.

 • Schirmerův test

  Tento test slouží k posouzení množství produkce vodné složky slzného filmu. Pod okraje dolních víček lékař zasune proužky filtračního papírku a sleduje délku jejich nasáknutí po 5 minutách. Pokud je tvorba slz v pořádku, jsou proužky zvlhčeny v délce nejméně 15 mm. Menší hodnota se považuje za nedostatečnou a indikuje syndrom suchého oka.

Průběh léčení

Nejdůležitějším faktorem při léčbě suchého oka je nalezení příčiny nedostatečného zvlhčení oka slzami. V mnohých případech je nalezení příčiny obtížné a jednoznačně ji stanovit prakticky nelze. Pokud se u pacienta najde (např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů, atd.) je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka.

 • Umělé slzy

  Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který má za následek vznik onemocnění, je možné léčit suché oko především podáváním umělých slz, které slouží jako prevence vysychání rohovky a spojivky a zajišťují zmírnění symptomů. Umělé slzy by měly být sterilní, bez konzervace (konzervace má negativní účinky na buňky oka), nezhoršující vidění, s dlouhodobým účinkem. Pravidelným používáním umělých slz můžete kladně ovlivnit průběh vašeho onemocnění a vyhnout se trvalému poškození.

 • Oční kapky

  Na trhu je řada přípravků, které fungují jako náhrada slz. Většinou se skládají z vody a zvlhčující látky, která zajišťuje delší přilnavost umělých slz k očnímu povrchu a zabraňuje příliš rychlému vymývání přes slzovod. U osob, u kterých se symptomy projevují pouze příležitostně (například pouze v klimatizovaných prostorách), postačují oční kapky. U pacientů s trvalými příznaky syndromu suchého oka je dána přednost gelové formě. Navštivte vašeho očního lékaře, který vám doporučí vhodnou a účinnou léčbu.

 • Chirurgický zákrok zvaný „mechanický uzávěr slzného ostrůvku”

  Ve vzácných případech, například v případě deformace víčka, po úrazu nebo po mozkové příhodě, nebude samotná aplikace umělých slz postačující. V tomto případě je nutné odstranit příčinu syndromu suchého oka chirurgickým zákrokem na očním víčku. Do slzného ostrůvku se vkládají drobné syntetické nebo silikonové zarážky. Tento zákrok pomáhá tak, že slzy zůstávají v oku do té doby, dokud nejsou vypláchnuty slzným kanálem. POZOR! Tento typ léčby je podmíněn přítomností určitého minimálního objemu tekuté složky v slzném filmu.

 • Zakrytí oka kontaktní čočkou

  Kontaktní čočka je svým optickým účinkem podobná brýlové čočce. V současné době se vyrábějí tyto čočky z různých materiálů a liší permeabilitou pro kyslík, stabilitou, pružností, snášenlivostí, reaktivitou.

 • Rozdělení kontaktních čoček:

  Dle materiálu: měkké a tvrdé

  Dle ohnisek: jednoohniskové, bifokální, trifokální, multifoální

  Dle doby nošení: denní, dvou týdenní, měsíční

  Dle absorbce vody: málo absorbující do 38%, středně absorbující do 55% a vysoce hydratované 70% a více

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21808 (zdravotnimagazin.cz#5481)


Diskuze a zkušenosti

ivana | 15.06.2016 14:43
tlak v oku syndrom sucheho oka pry nemam mam ho cervene pul roku

ivana | 15.06.2016 14:49
jsem vycerpana nikdo me nedokaze pomoci dekuju

Michal | 04.02.2017 21:46
Žádné kapky neumí nahradit a udržet lipidovou vrstvu. Oko vysychá a vidění je stále zamžené. Nevím, co s tím. Nikdo neumí poradit. Jen utrácíte za kapky, nepomáhají žádné.


Přidat komentář