Potíže s klimakteriem

Hormonální léčba klimakterických potíží spočívá v podávání estrogenů s dalšími potřebnými hormony nebo samostatně. Cílem je odstranit všechny výše zmíněné potíže a předejít riziku dalších onemocnění.

Postupné změny během 40. věku života

Kolem 40. roku věku začíná činnost vaječníků slábnout. Ne v každém cyklu se uvolňuje vajíčko a otěhotnění je čím dál tím méně pravděpodobné. Hladina ženských pohlavních hormonů – estrogenů – začíná kolísat až jejich produkce vymizí úplně. Řídící centrum v mozku se však snaží tomuto vyhasínání zabránit, vysílá signály k další produkci hormonů a tak dochází k neustálému zvyšování a snižování hormonální hladiny. A právě toto kolísání vede k řadám obtíží (migrény, návaly horka, podrážděnost, deprese, únava, bušení srdce, nespavost, nechuť na sex apod.).

  • Vliv klimakteria na zdraví

    Sníží-li se hladina estrogenů, bohužel okamžitě dochází k úbytku kostí a riziku zlomenin nebo dokonce osteoporózy. Zvyšuje se také náchylnost k srdečním a nádorovým onemocněním a slábne také psychika.

Podávání estrogenů

Hormonální léčba klimakterických potíží spočívá v podávání estrogenů s dalšími potřebnými hormony nebo samostatně. Cílem je odstranit všechny výše zmíněné potíže a předejít riziku dalších onemocnění. Hormonální léčbu by však neměly podstupovat ženy v klimakteriu bez výrazných potíží, ženy s onemocněním jater, pacientky se záněty žil dolních končetin a krevními sraženinami.

  • Vedlejší účinky hormonální léčby klimakterických potíží

    Hormonální léčba má také řadu vedlejších účinků. Patří mezi ně např. krvácení podobné menstruaci nebo zvýšení hmotnosti. Je však také třeba si uvědomit, že klimakterium není nemoc, ale normální stav a hormonální léčba není zrovna přirozeným zásahem do těla. Možná právě tento fakt vede stále více žen k odmítání hormonálních léků a návratu k přírodním preparátům.

Příznivý účinek hormonů na léčbu nádorových onemocnění

Zatímco zájem o léčbu klimakteria hormonálními prostředky pomalu upadá, stále více se potvrzuje příznivý účinek hormonů na léčbu nádorových onemocnění. V průběhu několika let bylo zjištěno, že hormonální léky s tzv. inhibitory aromatáz dokáží růst nádorových buněk s hormonálními receptory, které jsou zodpovědné za přenos signálu ke zhoubnému bujení. Zablokováním ženských hormonů estrogenů pak může zhoubné bujení zastavit. Takovým druhem rakoviny je např. rakovina prsu.

  • Účinnost hormonální léčby rakoviny prsu

    Hormonální léčba rakoviny probíhá v tabletách a je snášena mnohem lépe než chemoterapie. Zvyšuje šanci na uzdravení ženám s rakovinou prsu a ve vyšších stadiích rakovinného bujení prodlužuje pacientkám život.

Léčba nádorů prsou

Hormonální léčba má v současné době své své nezastupitelné místo v léčbě nádorů prsu, dělohy, prostaty a některých onemocnění krvetvorby. Hormonální léky se podávají také podvyživeným lidem se sníženou chuti k jídlu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21926 (zdravotnimagazin.cz#5709)


Přidat komentář