Pravidelné preventivní prohlídky

V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu.

Očkování

Aby dítě prospívalo a bylo zdravé je nutno dodržovat předepsané očkování a preventivní prohlídky čímž předejdete závažným onemocněním a vzniku některých zdravotních vad.

Očkování - 0 až 3 měsíce

V prvních 3 měsících by měl lékař vyšetřit Vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. V tomto období proběhnou i první očkování.

Očkování - 3 až 6 měsíců

V následujících 3 měsících věku dítěte jej lékař preventivně vyšetří alespoň 3x, a to ve 4, 5 a 6 měsících, kdy posoudí jeho celkový zdravotní stav, zkontroluje předchozí očkování a dvakrát je přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Počínaje 3. měsícem věku bude dítě také očkováno proti dětské obrně, a to dvěma dávkami vakcíny. Součástí preventivní prohlídky v šesti měsících je vyšetření možného rizika křivice a podání přípravku zajišťujícího správný růst kostí.

Očkování - 6 až 12 měsíců

V druhém půlroce života dítěte proběhne preventivní prohlídka v 8., 10. a 11. měsíci. Její součástí je v 8. měsíci plně hrazené vyšetření sluchu, v 10. a 11. měsíci je opět opakováno vyšetření zaměřené na křivici a jsou podány přípravky zajišťující správný růst kostí. Zhruba v tomto období Vám také lékař doporučí, abyste s dítětem absolvovala první preventivní návštěvu zubního lékaře.

Očkování - 1 až 3 roky

Při dovršení prvního roku života je provedena zevrubná preventivní prohlídka, posouzen růst a vývoj dítěte, změřen puls na stehenních tepnách, posouzen vývoj chrupu, růst kostí a stupeň rozvoje psychických dovedností. Ve 14. až 17. měsíci bude Vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně a očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky kontroluje lékař stav vazivové destičky mezi lebečními kostmi, tzv. fontanely, a opět posoudí psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte. Nezapomeňte v tomto období s dítětem opět navštívit zubního lékaře. Okolo 2. roku bude dítě přeočkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí velice intenzivní program očkování malých dětí, který je důležitou složkou preventivní péče a ochrání Vaše dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.

Očkování - 3 až 6 let

Součástí preventivní prohlídky ve 3 letech věku před možným nástupem dítěte do mateřské školky je kromě celkového interního vyšetření také kontrola všech očkování, vyšetření zraku, dutiny ústní, řeči, hlasu a sluchu, vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu a vyšetření pohlavních orgánů. Součástí prohlídky je také rozhovor s rodiči dítěte o jeho celkovém vývoji.

V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu.

Očkování - 6 až 18 let

Další preventivní prohlídky Vašeho dítěte proběhnou v jeho 7., 9., 11. a 13. roce. Kromě celkového interního vyšetření a rutinního vyšetření moči, krevního tlaku a pulsu, změření výšky a váhy, vyšetření zraku, sluchu, řeči a vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy, může být například provedeno i speciální, plně hrazené vyšetření leváctví.

Ve 13 letech bude Vaše dítě přeočkováno proti dětské obrně a okolo 14. roku věku bude očkováno proti tetanu. Očkování proti tetanu je třeba provádět v desetiletých cyklech v průběhu celého života a je vždy pojišťovnou plně hrazeno. Ve snaze chránit děti do 15 let proti klíšťové encefalitidě, poskytuje pojišťovna příspěvek na toto nepovinné očkování a na přeočkování, a to až do 19 let věku. Příspěvek je vyplácen v hotovosti na základě předložení dokladů o zaplacení očkovací látky a její aplikaci. I další preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání, včetně odborných a gynekologické prohlídky u dívek od 15. roku jsou prohlídky plně zdravotní pojišťovnou hrazené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21915 (zdravotnimagazin.cz#5666)


Přidat komentář