Příčiny a léčba nadváhy

Často lidé poukazují na dědičné příčiny otylosti, ale tyto příčiny jsou zaměňovány spíše s vlivem prostředí a způsobem života, které vnímají od narození podle svých rodičů. Lidé velmi těžko ovlivňují genetický základ.

Zdroj tělesného tuku

Každý člověk potřebuje určité množství tělesného tuku jako zdroj své energie a tepelné izolace. Ženy potřebují o 5% více tělesných tuků než muži. Doktoři obecně odhadují, že obezita začíná u mužů při zvýšení o 25% tělesného tuku a u žen o 30% nad optimální hodnotu. Přesné množství tělesných tuků se správně neměří jednoduše. Existují však laboratoře, které jsou patřičně vybaveny zařízením, kdy vážení probíhá pod vodou.

BMI Index a jiná měrění

Měření pomocí SKINFALD, které se provádí na těle je značně nepřesné. Druhou nepřesnou metodou je bioelektrická analýza, která na základě neškodného množství elektrického proudu vyhodnocuje množství tělesného tuku. Vzhledem k ošidnosti výše uvedených metod spoléhají lékaři nejčastěji na BMI Index. U žen je typické nabírání tuků v bocích, které způsobuje „hruškovitý” tvar těla. Na druhé straně u mužů se ukládá tuk především na břiše a vytváří tvar jako u jablka. Není to neměnné pravidlo, protože záleží také na vnitřním uspořádání, které lze přesněji zjistit například neokybernetickým měřením.

Kalorický příjem energie

Dle definice nastává otylost, když osobní kalorický příjem přesáhne energii, kterou člověk potřebuje.

Zákonistosti nadváhy:

  • Přejídání - 70%
  • Genetické - 5%
  • Enviromentální - 10%
  • Psychické - 15%

    Často lidé poukazují na dědičné příčiny otylosti, ale tyto příčiny jsou zaměňovány spíše s vlivem prostředí a způsobem života, které vnímají od narození podle svých rodičů. Lidé velmi těžko ovlivňují genetický základ, ale mohou změnit to co jedí a jak jsou aktivní.

    Je nutné se naučit zdravě jíst a vybírat si více výživná jídla s menším obsahem tuků. Je nutno se zbavit enviromentálních nutkání (jako odolat lákavé vůni a nejíst, když nemám hlad). Důležitý je také fyzický pohyb pro posílení srdeční činnost. Přebytečné kilogramy, ale pouze sportem neodstraníte! Je nutné se také zbavit přejídání díky psychickému podnětu jako je smutek, nuda, zlost apod.

Vzácné nemoci

Existují některé vzácné nemoci, které způsobují otylost. Patří sem Cushingova nemoc, deprese a některé neurologické problémy, které vedou k přejídání. Zvýšení hmotnosti také způsobují některé drogy, antidepresiva, steroidy, hormonální antikoncepce. Tyto důvody jsou příčinou otylosti u necelého 1% populace. Ohrožení života díky otylosti nastává již po deseti letech nadváhy.

Vysoké požadavky společnosti

Jeden z nejvíce bolestných aspektů otylosti je citové utrpení. Dnešní společnost klade velký důraz na fyzický vzhled a má přímou vazbu na společenskou oblíbenost. Otylost je spojována s nenasytností, lenivostí nebo obojím. Otylí lidé jsou často diskriminováni v zaměstnání a v sociálních situacích. K depresím potom už není daleko.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21906 (zdravotnimagazin.cz#5642)


Přidat komentář