Přírodní léčení - chiropraxe

Tuto terapeutickou metodu objevil roku 1895 David Daniel Palmer ve Spojených státech. Ten byl přesvědčen, že při poruchách páteře byl vyvíjený velký tlak na nervy, které působily bolest v jiných částích těla.

Co je chiropraxe?

Ačkoli se chiropraxe řídí tradiční anatomií, od alopatické medicíny se liší tím, že bere člověka v úvahu celého, s důrazem na tělesné struktury.

Počátek chiropraxe

Tuto terapeutickou metodu objevil roku 1895 David Daniel Palmer ve Spojených státech. Ten byl přesvědčen, že při poruchách páteře byl vyvíjený velký tlak na nervy, které působily bolest v jiných částích těla.

Rozproudění energie

Chiropraktici používají rentgen a různá jiná standardní vyšetření k diagnostice problému a soustřeďují se především na poruchy páteře. Při léčení působí přímým tlakem na obratle, které jsou ve špatném postavení, čímž začne na tomto místě proudit energie. Používají se dva termíny:

  1. Rovnání – dynamický tlak nebo tah na určitý obratel (rychlý, přesný a bezbolestný pohyb)
  2. Manipulace – obecnější napravování postavení kostí

Kdy je vhodná?

Tato metoda je užitečná při léčbě mnoha problémů - hlavně bolesti zad, poruch funkce svalů, kostí, při pohybových problémech. Úspěchy jsou znatelné taky při migréně, problémy se zažíváním, při astmatu.

Hleďte na kvalifikovaného profesionála

Ošetření musí být prováděno výhradně kvalifikovaným profesionálem, který je oprávněn terapii provozovat. Připravte se na to, že je potřeba absolvovat delší sérii návštěv, aby byla páteř udržena ve správném postavení co nejdéle.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22314 (zdravotnimagazin.cz#6816)


Přidat komentář