Prožití svého nejhlubšího "já"

Holotropní dýchání je metoda, která navazuje na tisíciletou zkušenost jógových i jiných dechových meditačních praktik, šamanských obřadů a také domorodých léčitelských procedur.

Co je holotropní dýchání

Holotropní dýchání je technika, která pomocí nádechů a výdechů se snaží dostat člověka do nepoznaných končin lidské psychiky. Nejde o léčebnou metodu, ale o jednu z cest k sebepoznávání. Zprostředkovává intenzivní prožitek a může zmírnit některé duševní či tělesné potíže.

Odkud přišla tato technika

Tuto techniku vyvinul ne základě experimentální práce psychiatr českého původu prof. MUDr. Stanislav Grof na konci 60. let. Mimo jiné se zabýval také zkoumáním účinků LSD na lidskou psychiku a možnosti využití této drogy v psychoterapii.

Působení hudby

 • Holotropní dýchání je metoda, která navazuje na tisíciletou zkušenost jógových i jiných dechových meditačních praktik, šamanských obřadů a také domorodých léčitelských procedur.
 • Holotropní dýchání využívá rozšířené stavy vědomí pro vnitřní uzdravování a sebeobjevování. Vychází se při tom z výsledků moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a jiných duchovních proudů.
 • Holotropní dýchání kombinuje techniky z mnoha těchto starobylých tradic tím, že užívá řízeného dýchání a evokativní hudby k vyvolání rozšířeného stavu vědomí a následně i práci s tělem.
 • Hudební doprovod má instrumentální povahu. Začíná se rychlejšími rytmickými skladbami, postupně se přechází ke skladbám relaxačním. Prostřednictvím hudby se uvolňují blokovaná traumata, je možno vyjádřit silné potlačené stavy.

Terapie

 • Předpokladem úspěšné terapie je důvěra mezi účastníky dýchání a terapeutem.
 • Kurzy holotropního dýchání musí provádět zkušený psychiatr. Každého účastníka individuálně prohlédne a rozhodne, jestli je pro něj kurz vhodný (není vhodná účast těhotných žen, lidí se závažným duševním onemocněním, s kardiovaskulárními problémy apod.).
 • Kurz probíhá ve skupině, účastníci se dělí do dvojic. Jeden z dvojice se pohodlně uloží se zavřenýma očima na matraci a zaposlouchá se do sugestivní hudby. Dýchá hlouběji a intenzivněji než je zvyklý. Měl by se zcela poddat hudbě, nepřemýšlet o ničem, ale pozorovat, co se děje v jeho těle. Druhý účastník má na něj během této chvíle dohlížet.
 • Po tomto procesu (trvá přibližně dvě a půl hodiny) následuje relaxace a oba účastníci se prohodí. Nakonec účastníci vyprávějí o tom, co během změněného stavu vědomí prožívali. Každý se může svěřit jen s tím, co chce sdělit.

Rozšíření vědomí

 • Většina účastníků se shoduje, že se jejich vědomí rozšířilo a prohloubilo.
 • Popisují své zkušenosti jako zážitky hlubokého uvolňování a spokojenosti, ocitnutí se za hranice všedního vnímání.
 • Prožitky jsou hodně individuální a mnohdy můžou mít až dramatický nádech – někteří se smějí, jiní pláčou nebo křičí.

Co přinášíholotropní dýchání

 • Zastánci terapie tvrdí, že přináší větší porozumění životním situacím a může pomoci řešit určité životní problémy.
 • Prožitky můžou přispět ke zmírnění duševních a některých tělesných obtíží.
 • Lidé se stávají vnímavější a pozornější k sobě a ke všemu, co nás obklopuje.
 • Holotropní dýchání zprostředkovává přístup k nejhlubším prožitkům lidské psychiky – včetně psychologické smrti a znovuzrození.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22272 (zdravotnimagazin.cz#6720)


Přidat komentář