Ptačí chřipka - virus H5N1

Ptačí chřipka, neboli H5N1 je podtyp chřipkového viru typu A. Hostitelem tohoto viru jsou divoce žijící ptáci, ale i drůbež v chovech. Virus H5N1 většinou člověka nenapadá a pokud ano, tak přenos ptačí probíhá velmi složitě.

Ptačí chřipka - historie

Ptačí chřipka byla poprvé objevena v Itálii v roce 1878. Mezi lety 1893-1894 byla epidemie ve Spojených státech. Tehdy bylo zapotřebí zbavit se víc jak 17 miliónů kusů ptactva. V letech 1999-2001 se vyskytla epidemie v Itálii, kde muselo být zabito přes 13 miliónů ptáků.

Ptačí chřipka - co je to ptačí chřipka

Ptačí chřipka, neboli H5N1 je podtyp chřipkového viru typu A. Hostitelem tohoto viru jsou divoce žijící ptáci, ale i drůbež v chovech. Jsou zaznamenány i případy tohoto onemocnění na prasatech. K nákaze lidí ptačí chřipkou dochází jen výjimečně a to u těch lidí, kteří s nakaženými zvířaty přichází bezprostředně do styku.

Ptačí chřipka a přenos mezi ptáky

Ptáci, kteří jsou nakažení tímto virem ho přenášejí trusem, slinami nebo nosními sekrety. Nemoc se šíří kontaktem zdravých ptáků s nemocnými anebo s jejich výměšky.

Ptačí chřipka - projevy viru H5N1 u ptáků

Nemoc se projevuje ve dvou stádiích. U toho lehčího je příznakem menší snášení vajec a naježené peří. Těžší stádium je velice nakažlivé a znamená pro ptáky smrt hned po nákaze. Vir napadá vnitřní orgány a smrt nastane do 48 hodin.

Ptačí chřipka - přenos ptačí chřipky na člověka

Virus H5N1 většinou člověka nenapadá a pokud ano, tak přenos ptačí probíhá velmi složitě. První případ tohoto viru byl zaznamenán v roce 1997. Od této doby bylo zaznamenáno ještě několik dalších případů.

Ptačí chřipka - projevy ptačí chřipky u lidí

  • teplota
  • škrábání v krku
  • průjem
  • kašel
  • vykašlávání hlenu s příměsí krve
  • bolesti svalstva

    Prozatím ptačí chřipka není tak velkou hrozbou pro lidstvo. Tato hrozba nastane pokud vir H5N1 dostane schopnost přenášet se z člověka na člověka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22797 (zdravotnimagazin.cz#7737)


Přidat komentář