Pupečníková krev a její využití

Odběr pupečníkové krve není nijak obtěžující a navíc nebolí. Pupečníková krev se odebírá po narození dítěte a přestřižení pupečníku. A to už je dítě v péči dětského lékaře nebo sestry. Odběr se provádí ještě před porodem placenty.

Cenné kmenové informace

Pupečníková krev obsahuje cenné kmenové buňky, které se mohou postarat o obnovu zničených buněk kostní dřeně (podrobnější informace v článku). Mohou se stát tak nadějí pro dětské pacienty, kteří onemocní zákeřnou nemocí (např. leukémií). Transplantace krvetvorných buněk se dnes využívá při řadě onemocnění. Darování pupečníkové krve tak může jednou významně pomoci.

Kdy probíhá odběr

Odběr pupečníkové krve není nijak obtěžující a navíc nebolí. Pupečníková krev se odebírá po narození dítěte a přestřižení pupečníku. A to už je dítě v péči dětského lékaře nebo sestry. Odběr se provádí ještě před porodem placenty. Cílem je odebrat co největší množství pupečníkové krve a zachování její maximální sterility. Čím větší množství pupečníkové (placentární) krve se odebere, tím větší počet zárodečných buněk může být uchován.

Dostatečné množství pupečníkové krve

Předpokladem správného odběru je nejen dostatečné množství pupečníkové krve, ale také zachování její sterility. Školený zdravotník musí pupečník precizně opláchnout a dezinfikovat. Pupečníková krev se může odebírat i v méně standardních situacích – jako např. porod po termínu, porod do vody apod. Je také na zvážení porodníka, zda v situaci, kdy nemá potřebný čas, přistoupí k odběru pupečníkové krve. Rovněž i samotná žena může v poslední chvíli odběr odmítnout.

Pupečníková krev hraje významnou roli při léčbě leukémie

Možnost využití krve kdykoli

Pupečníková krev se může odebírat do stříkaček, ale častěji se odebírá do speciálních vaků, protože ty umožňují co největší odběr krve. Po odběru je pupečníková krev co nejrychleji dopravena do zpracovatelského centra, kde dojde ke kompletnímu vyšetření. Poté je štěp zmražen a uskladněn ve speciálních kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -196 °C. Takto uskladněna pupečníková krev může být prakticky neomezeně dlouhou dobu.

Banky pupečníkové krve

Po půl roce, kdy je využitelnost štěpu znovu potvrzena po opětovných vyšetřeních, se mohou kmenové buňky využít. Pokud se rodička rozhodne darovat pupečníkovou krev anonymně, poputuje do neziskové organizace Banky pupečníkové krve. A tam po půlroční karanténě postupuje do mezinárodního registru, kdy může posloužit komukoliv na světě i v případě onkologických potíží. Těhotná žena musí jen před porodem vyplnit dotazník a vykonat trojí odběry krve (poslední po půl roce), které vyloučí jakoukoliv virologickou nákazu. A vybrat si takovou porodnici, která s Bankou pupečníkové krve spolupracuje.

Využití látek v budoucnoti

Na trhu existují také komerční firmy, které odběr, vyšetření a uschování pupečníkové krve udělají za peníze – a pro vaše možné využití. Tyto společnosti zdůrazňují potřebu krvetvorných látek v budoucnosti např. v kardiologii či neurologii, ale zatím se jedná jen o hypotézy. V praxi se zatím nepoužívají. Využít pupečníkovou krev později pro dárce nebo nejbližší příbuzné je také spekulativní. I tady není potvrzeno, že jim bude „sedět”.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21966 (zdravotnimagazin.cz#5812)


Diskuze a zkušenosti

Lenka | 25.01.2011 13:59
kmenové buňky Při odběru pupečníkové krve pro vlastní použití se počítá hlavně s tím, že pacient v případě nemoci má potom k dispozici svoje vlastní buňky, které tělo bez výhrad přijme.(www.cordbloodcenter.cz) Výzkumy na použití kmenových buněk v regenerativní medicíně (pro zmíněnou kardiologii, neurologii, diabetologii) atd. již probíhají téměř po celém světě (také v ČR) a představují největší naději pro moderní medicínu - cílem je pacienta zcela uzdravit pomocí jeho vlastních buněk. Kmenové buňky se již používají např. v neurologii při léčbě roztroušené sklerózy a v diabetologii k léčbě syndromu diabetické nohy.


Přidat komentář