Rakovina děložního čípku - vznik

Prokázala se souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem (HPV) – tj. sexuálně přenosnou chorobou. Nejlepší prevencí proti karcinomu děložního čípku je pravidelná onkogynekologická prohlídka (prováděna 1 ročně).

Rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku (hrdla) patří mezi častější typy zhoubných nádorů u žen. U nás na něj zemře zhruba kolem 500 žen ročně. Tomuto rakovinovému bujení se však dá včasně zabránit a mnohdy by k němu nemuselo ani dojít. Předchází mu totiž předrakovinný stav, již lze včas rozpoznat a léčit. K tomu by měly sloužit především pravidelné preventivní gynekologické prohlídky.

Rakovina děložního čípku – jak vzniká?

 • Prokázala se souvislost mezi infekcí lidským papilomavirem (HPV) – tj. sexuálně přenosnou chorobou.
 • Tuto infekci bychom našli zhruba u jedné čtvrtiny žen mezi 18 až 25 lety, které však nemají žádné příznaky.
 • S věkem klesá počet žen, u nichž lze infekci HPV prokázat. Ale právě ženy nad 35 let, u nichž je infekce HPV přítomna, má až dvěstěnásobně zvýšené riziko, že se u nich vyvine rakovina. Druhá skupina žen je zhruba o deset let starší.

Rakovina děložního čípku a prevence

 • Nejlepší prevencí proti karcinomu děložního čípku je pravidelná onkogynekologická prohlídka (prováděna 1 ročně). Žen, které chodí na pravidelnou gynekologickou prohlídku je však pouze jedna třetina, což zabraňuje včasnému rozpoznání zhoubného onemocnění.
 • Časná stadia rakoviny jsou ve vysokém procentu případů vyléčitelná.
 • Gynekolog provede cytologický stěr děložního hrdla a pošle jej do laboratoře na rozbor.
 • Problémem je podle některých odborníků kvalita laboratorního (cytologického) vyšetření. Ne všechny laboratoře mají s tímto typem práce dostatečné zkušenosti. Jde o to, že k rozpoznání prvních známek, které svědčí pro možnost zhoubného zvratu, je zapotřebí značných zkušeností. A ty lze získat jen při hodnocení několika desítek tisíc vzorků ročně.
 • Zárukou by měly být akreditované laboratoře, které spolupracují s gynekologem. Nedostatečně kontrolovaná laboratoř nemusí počáteční nádory odhalit.
 • V posledních letech se také podařilo vyvinout očkování proti lidskému papilomaviru (HPV).
 • Rovněž kouření podporuje odolnost viru v tkáních.

Rakovina děložního čípku – rizikové faktory

 • časný začátek pohlavního života (před 17 rokem věku)
 • častá změna sexuálních partnerů nebo více sexuálních partnerů
 • kouření

Rakovina děložního čípku – příznaky

 • V počátečních stádiích je onemocnění zcela bezpříznakové.
 • Později se nádor, který na čípku vytvořil vřed, projeví zakrvavělým výtokem a krvácením po pohlavním styku
 • Bolesti a útlak močovodů jsou projevy pokročilých stádií

Rakovina děložního čípku – léčba

 • Lékař stanoví vždy individuální léčebný plán.
 • U nádorů rozpoznaných v časném stádiu je metodou volby chirurgická léčba. Provádí se operace dle rozsahu onemocnění.
 • U pokročilých stádií onemocnění, kdy není možné nádor chirurgicky odstranit, se přistupuje k léčbě ozařováním.
 • Tomu všemu lze zabránit preventivními gynekologickými prohlídkami.
 • Největší naději však přináší vakcína proti rakovině děložního čípku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22282 (zdravotnimagazin.cz#6741)


Přidat komentář