Rakovina prsu - screening - mammografie

Současný počet akreditovaných center je sám o sobě dostatečný. Velká výkonná centra zvládnou 20 – 30 tisíc vyšetření ročně. Při tomto počtu vyšetření je už velká pravděpodobnost, že v případě negativního nálezu opravdu ložisko neexistuje.

Screening

Screening znamená v případě rakoviny prsu preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů, který umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu.

Mammografické vyšetření

V České republice má na mammografické vyšetření právo každá žena od 45 let do 69 let (tedy až do posledního dne před 70. rokem života) a provádí se jednou za dva roky.

Vyšetření prsu

je třeba podstupovat pravidelně, zdaleka nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mammografické snímky hodnotí je velmi přínosné, když mohou porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé u jiného lékaře, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i hůře viditelné známky malého nádoru v mamogramu.

Je na screening nutné doporučení od lékaře?

Na bezplatné preventivní vyšetření je potřeba si vyžádat doporučení praktického či gynekologického lékaře. Pokud žena chce podstoupit screening častěji než jednou za dva roky, nebo nedosahuje-li věkové hranice 45 let, může si žena preventivní vyšetření uhradit sama (stojí asi 500 Kč) a doporučení od lékaře v tomto případě nepotřebuje.

Objednání na screening - mammografii

Pacientka se přímo objedná ve „svém” vyhlédnutém mamárním centru. Pokud lékař po vyšetření doporučí další kontrolu dříve než za dva roky, je třeba odlišit, zda jde o ověření či sledování některých nejasností, jde-li jen o doporučení kratšího intervalu prevence, potom si žena také hradí vyšetření sama.

Proč je screening pro ženy tak důležitý

Screening je důležitou prevencí při předcházení a včasném objevení rakoviny prsu. Už i dříve, léta provozovaný skrytý screening přinesl první pozitivní výsledky v prevenci rakoviny prsu. Díky gynekologům, kteří nechávali každoročně, nebo jednou za dva roky, provést mamografické nebo sonografické vyšetření žen užívajících hormonální substituční terapii, se objevují první známky poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu.

  • Aktivita gynekologů tedy znamenala první potvrzení, že screening rakoviny prsu je dobrá cesta.

Screeningový program v ČR

Screening pro vyhledávání časných stadií nádoru prsu nastartovala Česká republika od 1.7.2002 a týká se cca 1,7 mil. žen, které do screeningového programu patří.

Budeme-li doufat v padesátiprocentní účast, znamená to větší pravděpodobnost, že v případě pozitivního nálezu bude ložisko v počátečním stadiu nemoci.

Pravidelnou docházku na preventivní vyšetření by měli ohlídat gynekologové či praktičtí lékaři, dle vyhlášky mají dokonce povinnost ženy na screening odesílat.

Akreditační screeningová centra

Akreditace – zplnomocnění instituce k dané činnosti.

Akreditační screeningová centra jsou mamární centra

která získala pověření na základě splnění přísných podmínek a musela také deklarovat schopnost trvalého dodržování těchto podmínek.

Screeningová centra musí být schopná dovést diagnostický proces

do dosažitelného závěru, spolupracují s různými odborníky při dispenzární péči o ženy, které z povahy svých problémů potřebují více péče než jen preventivní vyšetření (klade se důležitost na psychickou podporu, která je v případech rakoviny prsu tolik důležitá).

Screeningová centra mají povinnost dodržovat přijatelné objednací doby

zaměstnávat lékaře, používat kvalitní přístroje, provádět úplnou diagnostiku zakončenou předoperační biopsií, postarat se o nemocné, negativní výsledky dát ženě v psané podobě při vyšetření do ruky ihned nebo do týdne provést eventuelní – k dosažení výsledku nezbytnou – ultrasonografii v těsné časové návaznosti na mamografické vyšetření.

Počet screeningových center u nás

Současný počet akreditovaných center je sám o sobě dostatečný. Velká výkonná centra zvládnou 20 – 30 tisíc vyšetření ročně. Při tomto počtu vyšetření je už velká pravděpodobnost, že v případě negativního nálezu opravdu ložisko neexistuje. I když se mnohým ženám zdá dojíždění do akreditovaných center mimo své bydliště nepohodlné, tato jistota stojí určitě za to.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22719 (zdravotnimagazin.cz#7623)


Přidat komentář