Relaxace a uvolnění od stresu - meditace

Jakmile si procvičíte relaxační a meditační techniky, určitě budete chtít zkusit i vizualizaci. Může vám pomoci dosáhnout změn v životě. Díky této technice dokážete vidět své tělo, jak napravuje vše, co v něm nesprávně funguje.

Uvolnění mysli pomocí meditace

Během meditace je tělo v klidu a pozornost je soustředěná. V tomto stavu tiché ostražitosti se mění elektrické vlny v mozku a jakákoliv nerovnováha mezi mozkovými hemisférami je odstraněna. Díky tomu se příznaky stresu, neklidný spánek a zažívací poruchy zmírňují, srdce bije mnohem pomaleji, krevní tlak se sníží a detoxikační proces funguje efektivněji.

Meditace je ideální pomůckou při odvykací kúře, například zbavení závislosti na alkoholu, lécích nebo tabáku.

Obecně je nutno naučit se nejprve relaxovat a pak meditovat, někteří lidé začínají meditaci formální relaxací. U meditace se chce člověk obvykle na něco soustředit. Může to být svíčka, spirituální předmět nebo barva. Můžete si vybrat skutečný předmět a upřeně se na něj dívat po určitou dobu a pak zavřít oči a předmět si představit ve své mysli, nebo si něco představovat hned od začátku.

Někteří lidé si zvolí frázi, myšlenku nebo zvuk. Zvuk, kterému východní náboženství říká mantra, slyšíte v mysli a pomáhá vám vytěsnit z mysli jakékoliv rušivé myšlenky.

Růženec, šňůrku korálků či jiné předměty, kterými lze pohybovat mezi prsty, používá mnoho lidí po staletí ke koncentraci mysli prostřednictvím dotyku.

Způsob uvolnění mysli

  • Vyberte si pozici, při které se cítíte pohodlně.
  • Nejprve chvíli relaxujte.
  • Zaměřte se na zvolený předmět a pomalu zavřete oči.
  • Pokud jsou vaše myšlenky neposedné, zklidněte mysl: téměř každý má zpočátku tyto potíže, a mohou se vrátit i později. Důležité je neztrácet klid; znovu se soustřeďte a nedejte se ničím rušit. Cvičte každý den, nejlépe dvakrát denně, po dobu 10 – 20 minut nebo déle.

Představení si sebe sama

Jakmile si procvičíte relaxační a meditační techniky, určitě budete chtít zkusit i vizualizaci. Může vám pomoci dosáhnout změn v životě. Díky této technice dokážete vidět své tělo, jak napravuje vše, co v něm nesprávně funguje. Vizualizace je dokonce používána klasickými lékaři jako druh doplňkové terapie ke konzervativním způsobům léčení celé řady nemocí, včetně životu nebezpečných, jako je rakovina nebo AIDS.

Jakmile jste se uvolnili, představte si sebe samé na nějakém bezpečném a klidném místě. Pokud si pokaždé vybavíte stejnou představu, zjistíte, že se dokážete vyhnout stresovým situacím během několika minut jen tím, že se v mysli uchýlíte do svého „bezpečného ráje”. Je to jen vaše soukromé místo, kde můžete vizualizovat své problémy a jejich řešení.

Externí vizualizace vám umožňuje vidět sebe samé, jak se odpovědně vypořádáte s problémy, které vás tíží. Může vám pomoci vypořádat se s událostmi v minulosti, které ve vás zanechaly trvalé, smutné vzpomínky a změnit váš život tím, že budete asertivnější a dosáhnete všeho, co chcete, protože dokážete vidět, v jaké jste kondici.

Využijte interní vizualizaci k tomu, abyste si představili proces uzdravování. Fyzický stres lze zmírnit navozením vědomí, že vaše srdce bije pomaleji, dech se zklidňuje a svaly se uvolňují. Raději než příčinu úzkosti nebo strachu si představte, že vaše mysl se zklidnila. Jste-li nemocní, navoďte si podvědomé samoléčivé procesy.

Pozor na některé techniky uvolnění

Některé druhy vizualizace mohou nastartovat fyzické symptomy. Představíte-li si pole plné obilí nebo rozkvetlou louku, může se vám spustit senná rýma nebo astma. Trpíte-li respiračními potížemi, je nejlepší se před vyzkoušením této techniky poradit s lékařem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21752 (zdravotnimagazin.cz#5323)


Přidat komentář