Relaxační koupel

Žínkou umyjte své tělo tak, že budete postupovat od nohou směrem vzhůru. Aby vaše očista byla opravdu důkladná, nalijte si na žínku tělový gel. Myjte se krouživými pohyby a dopřejte si dost času na to, abyste se mohli rozmazlovat.

Relaxační koupel

Vanu si naplňte teplou vodou. Nesmí být příliš horká, jelikož se vám může rozbušit srdce a po takové koupeli by se vám špatně usínalo. Do vany přidejte koupelovou sůl nebo olej. V případě, že zvolíte výrobek obsahující soli z mořské vody či minerály, vytvoříte si jakousi vlastní přímořskou lázeň.

Do vany se uložte tak, aby vaše tělo bylo co nejvíce ponořeno. Nyní zavřete oči a minimálně 10 minut relaxujte – je možno vyzkoušet některé relaxační techniky.

Žínkou umyjte své tělo tak, že budete postupovat od nohou směrem vzhůru. Aby vaše očista byla opravdu důkladná, nalijte si na žínku tělový gel. Myjte se krouživými pohyby a dopřejte si dost času na to, abyste se mohli rozmazlovat.

Jakmile vaše očista skončí, oddávejte se ještě 10 minut lázni a pokud bude třeba, přilijte si trochu teplé vody.

Důkladně z těla opláchněte pěnu a utřete se do teplého ručníku. Nakonec si do celého těla vmasírujte tělové mléko.

Koupelové oleje - přečtěte si celý článek s tímto zaměřením

Uvolnění duše i těla

  • Vyzkoušejte břišní dýchání. Jednu ruku si položte na žaludek a druhou na hruď. Pomalu a zhluboka vdechujte nosem, aby se vaše břicho rozpínalo, ale hrudník se nehýbal. Toto opakujte zhruba sedm minut.

  • Zavřete oči a počítejte do dvaceti, ale pozpátku. Každé číslo si říkejte v duchu a jen při výdechu. Toto opakujte několikrát za sebou.

  • Zavřete oči a zkuste si představit nějakou klidnou a krásnou scénu. Tento obraz udržujte v mysli alespoň pět minut. V žádném případě nedovolte jiným myšlenkám, aby do této scény vstoupily.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21943 (zdravotnimagazin.cz#5740)


Přidat komentář