Rentgenové záření

Rentgenové vyšetření se provádí buď klasicky nebo s kontrastem. Klasické RTG vyšetření zobrazuje jen požadované oblasti, bez jakékoliv předchozí přípravy pacienta. Tato metoda rentgenového vyšetření se používá nejčastěji v ortopedii....

Historie

Na možnost užít rentgenové záření v medicíně poprvé upozornil Wilhelm Röentgen a to již roku 1895. Od té doby se rentgenové záření začalo využívat k vyšetřování pacientů. Dnes je možné použít celou řadu modifikací základního RTG zobrazení.

Na jaké bázi pracuje

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění, jehož vlnová délka je velmi krátká. Toto záření se vytváří ve speciální lampě nazývané rentgenka, která je součástí rentgenového přístroje. RTG záření je schopné proniknout živou hmotou a při průchodu pacientem se zeslabuje úměrně tloušťce a hustotě prozařované hmoty. Výsledkem rentgenového vyšetření je pak RTG obraz.

Vyšetření rentgenem

Rentgenové vyšetření se provádí buď klasicky nebo s kontrastem. Klasické RTG vyšetření zobrazuje jen požadované oblasti, bez jakékoliv předchozí přípravy pacienta. Tato metoda rentgenového vyšetření se používá nejčastěji v ortopedii, chirurgii a interních oborech (při úrazech, snímkování plic či bolestech břicha - víte jak na vystouplé bříško?). Rentgenové vyšetření s kontrastem se používá ke zviditelnění struktur, jež by se na klasickém rentgenovém snímku nezobrazily. Používá se pro ozřejmení průběhu dutých orgánů a cév (trápí vás vysoký krevní tlak neboli hypertenze?)

Přípravy před ozářením

U klasického rentgenového vyšetření není nutná žádná příprava. V případě, že se chystáte na rentgenové vyšetření s kontrastní látkou, lékař vás upozorní, co máte před vyšetřením dělat. Každý postup se liší v závislosti na vyšetřované oblasti. Pravidlem bývá, že je nutné být nalačno. Ale jinak si dopřávejte snídani, je ku prospěchu zdraví a navíc snadněji zhubnete...

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22076 (zdravotnimagazin.cz#6133)


Přidat komentář