Rizika sportů

Rozhodnutí pro nějaký sport závisí na individuálních schopnostech, svalové síle, i psychologických faktorech a na možnostech tento sport provozovat – tedy nabídce sportovních ploch, vybavení a trenérů.

Rizika sportů

Rozhodnutí pro nějaký sport závisí na individuálních schopnostech, svalové síle, i psychologických faktorech a na možnostech tento sport provozovat – tedy nabídce sportovních ploch, vybavení a trenérů.

Správná volba sportu

Sport by si měl každý vybírat podle svých předpokladů. Nejde jen o to, že by nás měl sport bavit, ale měl by také odpovídat našim fyzickým schopnostem. Ideální by bylo, aby tělesný pohyb rovnoměrně zatěžoval celé tělo. Pokud vybraný druh sportu jednostranně zatěžuje jen některou část těla, pak je vhodné jej doplnit vhodnou kompenzační aktivitou. Chcete začít konečně hubnout...?

Tělesný pohyb a sport

Tělesný pohyb a sport jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohyb patří také k dovoleným, k víkendovým výletům… Vyvolává v nás dobrou náladu, pozitivní přístup k životu, zlepšuje výkonnost celého těla, pohyblivost kloubů, svalů a funkci orgánů. Základním požadavkem je, aby tělesná aktivita odpovídala stáří, stupni trénovanosti a schopnostem cvičícího. Pokud jsou nároky sportu nepřiměřené, pak hrozí riziko úrazu.

Druhy úrazů

 • Sportovní úrazy mohou být akutní nebo chronické.
 • Akutní sportovní úrazy vzniknou poškozením tkáně těla nepřiměřenou silou.
 • Chronické sportovní úrazy vznikají jako důsledek dlouhodobého přepínání sil.
 • Zatímco u akutních úrazů často spolupůsobí jiný hráč, nebo zevní okolnosti, u chronickým je hlavní příčinou špatné počínání sportovce, nesprávné dávkování tréninku co do délky a intenzity.
 • Rodiče by měli zvážit vhodnost daných sportů pro své dítě.

Každý sport nese míru rizika

Všechny sportovní aktivity v sobě nesou určitou míru rizika. Některá sportovní odvětví jsou známá tím, že mají vyšší úrazovost. K nim patří fotbal, gymnastika, zápas a hokej. V letním období se mohou stát rizikem např. i rekreační vodní sporty – každým rokem někdo ochrne kvůli skoku do neznámé vody, která byla příliš mělká.

Ochranné pomůcky

 • Ochranné sportovní pomůcky mohou snížit počet i závažnost sportovních úrazů,Seznam extrémních sportů naleznete zde.
  ale jejich používání není dosud všude považováno za nezbytnost.
 • Přilba, která chrání to nejdůležitější, mozek, je důležitá nejen u cyklisty, ale i při sjezdovém lyžování, hokeji, jízdě na bruslích a jízdě na koni. Musí ovšem dobře sedět.
 • Ochranné brýle by neměly chybět hráčům házené, basketballu, baseballu, squashe a těm kdo hrají raketou a míčkem.
 • Pro bruslení na in-linech i skateboarding se doporučují ochranné prvky, jako přilba, protektor zápěstí, kolena a lokte. Výbavu, zvláště kolečka je nutno kontrolovat a nepoužívat, pokud jsou poškozená.

Sezónní sporty

U sezónních sportů je více úrazů na začátku sezóny toho kterého sportu, což souvisí s trénovaností a poklesem výkonnosti mimo sezónu. Konec období je také rizikový, protože sportovci již více riskují a projeví se i únava. Při soutěžích vzniká více úrazů než při tréninku, zvláště u kolektivních her. Soutěže znamenají vyšší intenzitu zátěže i vyšší agresivitu spoluhráčů.

Prevence

 • Prevence by se měla zaměřit na získávání odpovídající fyzické výkonnosti daného sportu – sport by měl být individuálně dávkován.
 • Dítě, které pravidelně cvičí se nejen snadněji naučí zvládnout nový sport, ale má i menší riziko úrazu.
 • Vhodnou prevencí je také udržování přiměřené váhy a výživy.
 • Sportovat nesmí děti nemocné a zraněné.
 • O vhodnosti sportu se můžete poradit s lékařem, trenérem i učitelem tělesné výchovy (přečtěte si článek Cvičení versus zdraví...)
 • Je vhodné získat správné návyky a zvyšovat sportovní aktivitu postupně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22091 (zdravotnimagazin.cz#6183)


Přidat komentář