Rodinné konstelace a poradenství - Kutná Hora

Rodinné konstelace jsou účinnou psychoterapií, která vede k sebepoznání, k rozvoji osobnosti a k lepšímu životu. Dokáží každého nasměrovat na správnou cestu. A protože jde o zážitkovou terapii, probíhá vše na speciálních sezeních.

Co jsou vlastně rodinné konstelace?

Jde o účinnou metodu, která vede k určitým poznatkům souvisejícím s danou osobou. Tato metoda se charakterizuje jako metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Ve své podstatě umožňuje názorně ukázat a také pocítit vztahy v rodině v jejich souvislostech. A nejen v rodině. Tato metoda může pozitivně pomoci i v rámci různých kolektivů. Rodinné konstelace se mohou řešit buď v rámci individuálního poradenství, nebo také formou seminářů.

Kde se rodinné konstelace konají?

Máte-li zájem vyzkoušet metodu rodinných konstelací, anebo se jen chcete o nich více dozvědět, můžete se objednat na některý ze seminářů nebo osobních konzultací k paní Janě Bolkové nebo k její asistentce** Petře Jelínkové**, které se konají v** Kutné Hoře**. Paní** Jana Bolková** vede semináře i osobní konzultace a svým přístupem velmi pomáhá všem účastníkům. Dokáže s nimi velmi trpělivě pracovat i vysvětlovat vše, co se odehrává.

Na** osobní konzultaci** je nutné se objednat telefonicky, využít můžete telefonní číslo +420 721 599 140. Na** seminář** je možné se objednat e-mailem konstelace-kh@seznam.cz nebo na internetových stránkách paní Jany Bolkové** www.konstelace-kh.cz**, kde najdete záložku přihláška na seminář on-line a zde se objednáte přímo k datu semináře, který vám bude vyhovovat.

Kromě rodinných konstelací najdete na stránkách i nabídku** určení zdravotního stavu podle akupunkturních a akupresurních bodů**. Ta se skrývá v záložce Čínská medicína. Pokud o tuto metodu máte zájem, pak zde najdete i přihlášku a telefonní číslo pro objednání.

www.konstelace-kh.cz

Rodinné konstelace

Kde se metoda rodinných konstelací vzala?

Jejím zakladatelem je německý terapeut Bert Hellinger. Jeho životní cesta velmi ovlivnila celý jeho život. Vyrůstal v katolické rodině, bojoval ve 2. Světové válce, byl v koncentračním táboře, později byl vysvěcen na kněze, pracoval jako misionář v Africe a nakonec z kněžství vystoupil. Celou jeho cestu provázela velká spousta učení, kdy se zabýval vším kolem člověka. Vystudoval tak filozofii, teologii, pedagogiku, psychoanalýzu, hypnoterapii, skupinovou dynamiku, transakční analýzu a primární terapii. V době, kdy se účastnil série ekumenických školení, mu byla položena otázka: “Co je pro vás důležitější, vaše ideály nebo lidé? Co byste obětovali pro to druhé?" Pro někoho by tato otázka patřila jen mezi filosofická témata. Pro Berta Hellingera, který věděl, jak snadno nacistický režim obětoval lidi ve službách ideálů, však znamenala odchod z kněžství a novou cestu, která ukázala nové směry ve vývojové a transformační psychologii.

Vznik terapie rodinných konstelací

Při studiu si Bert Hellinger všiml toho, že existuje jakási úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince. Po dlouhém výzkumu objevil, že tyto pocity mají původ v předchozích generacích dané rodiny. A nejde jen o členy, které dotyčný jedinec znal, ale také o všechny, které nikdy nepotkal, kteří již zemřeli, nebo byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti v systému rodiny stále přítomni a na jednotlivé členy mají stále vliv, a to někdy velmi nebezpečný vliv, který může znamenat různé choroby, nehody nebo dokonce náhlá úmrtí. Na základě poznatků začal pracovat** s rodinnými vztahovými systémy** a tak vznikla metoda nazvaná Rodinné konstelace.

Rodinné konstelace

Pomáhají řešit rodinné vztahy, vytváří základní strukturu pro skutečnou změnu ve všech partnerských problémech, které se týkají široké rodiny. Mohou to být vztahy mezi rodiči a dětmi, problémy zdravotní, pracovní, osobní, majetkové, problémy se závislostmi, partnerstvím, depresemi. Rodinné konstelace pomáhají vidět svět a všechny problémy v jiném světle. Pomáhají tyto problémy léčit a zásluhou léčby najít novou a lepší životní cestu. K tomu pomáhají tři základní definice.

Konstelace jako pohled na celek

Zde je třeba si uvědomit, že všichni jsme členové nějakých celků, společenství, rodin, kolektivů, ale i států. Konstelace se dívají ne na jednotlivce a konkrétní problémy, ale na jednotlivce a především celek, do kterého patří. Jen tak je možné pochopit všechny souvislosti kolem dané osoby.

Konstelace jsou změnou vnitřního obrazu reality

Nikdo vás nenutí změnit násilně postoj. O to tu nejde. Jde o to, že každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buď podporují, nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují a určují to, co vnímá a jak to vnímá. Dá se říci, že každý se řídí vlastním světem. Konstelace dávají vašim vnitřním obrazům nový prostor, kde se mohou vyvíjet nebo i měnit. Nejde však říci, že to, co ukazují konstelace je lepší obraz, je to jen alternativa, která ukazuje na možnost změnit i věci, které leží mimo nás.

Konstelace jsou spojení se životem

Zde se vše odvíjí přesně podle moderních přístupů vědy, které říkají, že vše souvisí se vším a nic neexistuje ojediněle. A protože konstelace jsou zážitkovou metodou, dávají možnost zažít pocit sounáležitosti a dostat se tak k sobě samému, ke své vlastní podstatě.

V čem spočívá technika rodinných konstelací?

Jde vlastně o sestavení modelu rodiny. Klient na základě svého problému vlastně vytváří svůj vnitřní obraz. K tomu mu pomáhají další účastníci semináře. Klient si mezi nimi vybere ty, jež odpovídají dané situaci a rozestaví je tak, jak by to odpovídalo jeho vnitřnímu obrazu. Jakmile zástupci zaujmou své pozici, začnou se u nich projevovat charakteristické pocitové reakce, které jsou v konstelaci překvapivě autentické. A právě pozorováním reakcí a dotazováním zástupců se získává řada informací, jejichž zásluhou začíná hojivý proces klienta i jeho rodiny. Pro každého zástupce jde o velmi silné zážitky.

Co si přinést na sestavení konstelace?

Důležité jsou veškeré informace, které lze o rodině získat. Ať již ze současné, vzdálené historie nebo i informace, které se staly v minulých generacích. Každá zmínka může být důležitá a ovlivňující.

Čínská medicína

Jde o opravdu velmi staré učení a vlastně i umění, které se předává z generace na generaci a učí další terapeuty jak pomoci lidem s jejich problémy. Nejde však o klasickou léčbu, ale o určení příčiny onemocnění a o její léčbu. Příčinu nemoci je možné určit pomocí akupunkturních a akupresurních bodů a speciálního elektronického přístroje. Ultra dlouhé elektromagnetické vlny stimulují akupunkturní body na ruce a přístroj tak dokáže určit příčinu vašeho zdravotního stavu. Kromě toho stimulace zlepšuje mikrocirkulaci v těle a zrychluje metabolismus. Na základě těchto poznatků je možné sestavit detoxikační a léčebnou kůru tak, aby byla obnovena samoléčebná činnost vašeho organismu. To je často mnohem účinnější než léčba samotná. Ovšem neznamená to, že tento způsob pomoci může nahradit klasickou léčbu. Může však pomoci v lehkých nebo vleklých problémech a určitě může léčbu doplnit a pomoci k rychlejšímu uzdravení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23069 (zdravotnimagazin.cz#10237)


Přidat komentář