Rovnováha mezi tělěm a duší

Výsledkem bude menší únava svalů a celková úspora vlastní energie; pak budou vaše játra a zažívací orgány schopny fungovat účinněji a podporovat detoxikační proces. .....

Úspora

Výsledkem bude menší únava svalů a celková úspora vlastní energie; pak budou vaše játra a zažívací orgány schopny fungovat účinněji a podporovat detoxikační proces.

Relax

Existuje mnoho relaxačních technik. Některé jsou známy již po staletí, ale neustále se vyvíjejí i nové. Některé z nich, například autogenní techniky a techniku zpětné vazby, se lze naučit jen za pomoci učitele; u jiných je zapotřebí speciální vybavení, ale pro jednoduchou domácí relaxační metodu popsanou níže vám bude stačit jen trpělivost, teplá tichá místnost a volné pohodlné oblečení.

Uvolnění tělu

  • Lehněte si na záda na pevnou, pohodlnou podložku, nohy leží rovně a mírně od sebe, paže spočívají podél těla ve vzdálenosti několika centimetrů, dlaně směřují nahoru. Tato relaxační technika spočívá ve zpevňování různých skupin svalů na dobu pěti vteřin a jejich opětovném uvolňování na dobu dalších pěti vteřin. Takto se postupně prostřídají všechny skupiny svalů.
  • Pravou nohu natáhněte co nejdál, palce ohněte dolů. Vydržte a uvolněte. Pak natáhněte chodidlo co nejdále. Vydržte a uvolněte. Opakujte totéž s levou novou. Pravidelně dýchejte.
  • Koleno pravé nohy zvedněte co nejvýše. Vydržte a uvolněte. Přitiskněte pravou nohu co nejvíc k podložce. Vydržte a uvolněte. Opakujte totéž s levou nohou.
  • Nadechněte se zhluboka ústy, zadržte dech na několik vteřin, pak zlehka vydechněte nosem. Asi tak minutu se soustřeďte na těžký pocit v nohou.
  • Pravou ruku zatněte do pěsti. Držte a uvolněte. Pak prsty roztáhněte co nejvíce. Držte a uvolněte. Opakujte s levou rukou.
  • Pravou rukou se dotkněte pravého ramene a napněte svaly. Držte a uvolněte. Pravou paži pak přitiskněte k podložce, na které ležíte. Držte a uvolněte. Opakujte s levou rukou.
  • Zvedněte pravé rameno k uchu. Držte a uvolněte. Rameno přitiskněte k podložce, na které ležíte. Držte a uvolněte. Opakujte s levým ramenem. Zhluboka se nadechněte ústy a dech zadržte na několik vteřin, pak pomalu vydechněte nosem. Soustřeďte se na své paže: cítíte, jak jsou těžké.
  • Stáhněte hýžďové svaly. Držte a uvolněte. Stáhněte břišní svaly. Držte a uvolněte.
  • Stejným způsobem se protahují i svaly obličejové, ale pokud nosíte kontaktní čočky, neměli byste příliš silně zavírat oči.
  • Ležte klidně, všechny svaly uvolněte. Možná cítíte, že se některé svaly samy od sebe mimoděk zpevňují, hlavně na čelistech a krku. To nevadí, znovu se uvolněte, mírně otevřete ústa, aby se zuby nedotýkaly, až máte pocit, že se mírně usmíváte.

Splynutí těla i ducha

Vychutnat si stav beztíže na klidném místě je ideálním způsobem relaxace. Máte-li příležitost, využijte nádrž pro splývání, do které je napuštěna velmi slaná voda, s koncentrací podobnou jako v Mrtvém moři. Díky hustotě vody je vaše tělo nadnášeno, takže můžete ležet v naprosto uvolněné poloze. Vzduch kolem nádrže je odvětráván, takže není horká a lepkavý. Můžete si vybrat ležet ve tmě nebo v mírném přítmí a v některých nádržích dokonce můžete poslouchat příjemnou hudbu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21739 (zdravotnimagazin.cz#5287)


Přidat komentář