Sick Building Syndrome

Vzduch ve městě je plný smogu, je hermeticky uzavřený okny a obohacený o celou řadu chemikálií z nábytku, umělých hmot, PVC, kouře, statické elektřiny. Ze syntetických potahů a koberců stoupá doslova koktejl chemikálií.

Sick Building Syndrome

Zjednoduše řečeno – je to skupina více či méně závažných nemocí a zdravotních potíží, které si lidé mohou přivodit dlouhodobým pobytem v uzavřených místnostech. V bytech, kancelářích, školách, supermarketech trávíme denně až 18 hodin a trend stále stoupá. Tento problém je tudíž závažný.

Nejčastější potíže tímto syndromem

Mezi nejčastější problémy patří:

  • start nebo zhoršení alergií
  • astma, opakované záněty dýchacích cest
  • bolest hlavy, podráždění očí
  • zvýšený krevní tlak, cholesterol
  • kardiovaskulární choroby
  • deprese, neuróza, snížená imunita…

Problémy ve městech

Vzduch ve městě je plný smogu, je hermeticky uzavřený okny a obohacený o celou řadu chemikálií z nábytku, umělých hmot, PVC, kouře, statické elektřiny. Ze syntetických potahů a koberců stoupá doslova koktejl chemikálií. Tento vzduch – uvnitř budovy je až 10x prašnější než venkovní vzduch. Je jasné, že tento vzduch organismu nemůže prospívat.

Možná prevence

O tom, že je SBS zdravotním rizikem není pochyb. Vzduch ve svých uzavřených prostorách můžeme změnit k lepšímu větráním, regulací teploty, vlhkosti, také pomocí přístrojové techniky – čistička vzduchu, ionizátor vzduchu. Tyto přístroje dokáží během několika hodin výrazně zlepšit kvalitu vzduchu a jsou nejlepším řešením. Klimatizace nic neřeší.

Bojujte za zdravý vzduch

Měření prokázalo, že v centru Prahy a uvnitř budov byly alarmujícím způsobem nízké úrovně ionizace – obsah kladných a záporných iontů kyslíku. Vyšší koncentrace záporně nabitých iontů je prospěšná. Nejproblematičtějšími místy jsou uzavřené kanceláře s klimatizací, místnosti bez oken. Dýchat musí každý, snažte se tedy postarat o čistý vzduch, bez něhož nemůžeme existovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22220 (zdravotnimagazin.cz#6563)


Přidat komentář