Smog - tichý zabiják

Smog je směsicí různých prachových částí, chemických látek, mikroskopických části pneumatik, částeček silničních povrchů, plynů ap. Některé jedovaté látky v ovzduší dokáží ve formě kyselých dešťů rozrušit i kamenné sochy.

Co je to smog

Výraz smog pochází ze dvou slov: smoke - kouř a fog - mlha. Smog je v podstatě mlha vytvořená kouřem. Dnes se tímto výrazem označuje jakékoliv silně znečištěné ovzduší, hlavně ve velkých městech. Znečištění je způsobeno hlavně výfukovými plyny a kouřem z továren.

Rozdíl mezi smogem a inverzí

Lidé si často pletou smog s inverzí. Inverze není na rozdíl od smogu vázaná na znečištěné ovzduší. Jedná se o jev čistě meteorologický, kdy teplejší vzduch z vyšších vrstev atmosféry pokryje přízemní studený vzduch. Teplý vzduch působí jako hráz, která neumožňuje jedovatým látkám ze studeného vzduchu unikat. Tím, že brání promíchávání vzduchových vrstev přispívá ke zhoršení rozptylových podmínek.

Zdravotní problémy kvůli smogu

Smog je směsicí různých prachových částí, chemických látek, mikroskopických části pneumatik, částeček silničních povrchů, plynů ap. Některé jedovaté látky v ovzduší dokáží ve formě kyselých dešťů rozrušit i kamenné sochy. Jistě si pak dokážete představit, jaký dopad pak tyto škodliviny musí mít na naše dýchací cesty.

Zdravotní dopad smogu

 • dýchací potíže, srdeční onemocnění
 • alergie
 • plodové anomálie
 • zhoršení kvality mužských spermií
 • snížená obranyschopnost organismu
 • únava

Co dělat při zvýšené koncetraci smogu

 • nevykonávejte těžkou fyzickou práci, vdechujete pak ještě více škodlivých látek
 • věnujete-li se sportům pod širým nebem (běhání, bruslení), provozujte je raději v dopoledních hodinách, kdy je koncentrace znečištění nižší
 • jezděte v autě raději s pootevřeným okénkem nebo v něm častěji větrejte. Je-li auto uzavřeno, stoupá koncentrace benzenu, který se posléze vypařuje do ovzduší.

  Pokud žijete ve větším městě, kde jsou smogové závoje běžnou záležitostí, vyrážejte častěji do přírody nebo si pořiďte domů alespoň osvěžovač vzduchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22552 (zdravotnimagazin.cz#7351)


Přidat komentář