Speleoterapie

Léčebná kúra v jeskyních je vhodná pro onemocnění průdušek, astma, chronické alergické katary horních cest dýchacích. Léčeny mohou být také choroby srdce, krevního oběhu, cévní choroby, poruchy výměny látkové a choroby zažívacího traktu.

Studie

Podle polských studií působí pobyt v solném dole na nemocné s plicními chorobami lépe než léčba inhalacemi solí. Nyní je speleoterapie rozšířena po celé Evropě a u nás se provádí např. ve Zlatých Horách a krasových jeskyních.

Speleoterapie - léčba

Léčbě pobytu v jeskyni předchází důkladné vyšetření. Je měřen puls, krevní tlak, plicní kapacita a frekvence dýchání. Ve štolách pacienti odpočívají na lehátkách zabaleni do přikrývek a délka pobytu závisí na hloubce štoly, tlaku vzduchu, vlhkosti, teplotě a obsahu soli ve vzduchu.

Jak častá má být kůra

Nejčastěji zůstávají pacienti v jeskyni kolem 4 hodin, existuje také noční léčebná kúra s dobou pobytu 12 hodin a tzv. kombinovaná s dobou pobytu až 14 hodin.

Jeskyně léčí

Léčebná kúra v jeskyních je vhodná pro onemocnění průdušek, astma, chronické alergické katary horních cest dýchacích. Léčeny mohou být také choroby srdce, krevního oběhu, cévní choroby, poruchy výměny látkové a choroby zažívacího traktu. Speleoterapie je vhodná i pro léčbu poškození páteře, kloubů a revmatická onemocnění.

Kůra v jeskyni

Jeskyně a uměle vytvořené štoly jsou prakticky bez alergenů. Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu štoly je o něco vyšší než na povrchu, a to ulehčuje například astmatikům dýchání. Ve spojení s příznivým tlakem, teplotou a relativní vlhkostí vzduchu dochází k výraznému zlepšení obtíží pacientů, trpících nejrůznějšími chorobami dýchacích cest, oběhového systému a pohybového aparátu. Léčba má celkový pozitivní vliv na stav pacienta.

Kdy není vhodné se léčit v jeskyních

Léčebná kúra v jeskyních nesmí být použita u pacientů trpících stavy úzkosti, trpící klaustrofobií, není vhodná u těžkých forem srdeční nedostatečnosti, angině pectoris, akutních infekčních chorobách a při častých křečových stavech. Nejsou vhodné ani stavy po mozkové mrtvici s trvalými následky pohybového aparátu.

Poraďte se se svým lékeřem

Máte-li zájem o speleologickou léčbu sebe nebo svého dítěte, obraťte se na svého lékaře. Léčbu vám může doporučit a poptejte se na příspěvky a hrazení zdravotní pojišťovnou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22533 (zdravotnimagazin.cz#7311)


Přidat komentář