Sumnambulismus neboli náměsíčnost

Náměsíčnost se projevuje tak, že náměsíčný se chová jako obvykle (sedí, chodí a dělá mnoho běžných činností) až na to, že přitom spí. Po probuzení si však nic nepamatuje. Existují i případy, kdy se náměsíčný obleče, nají nebo dokonce okoupe.

Náměsíčnost

je soubor pohybů, které začínají během spánku a vyúsťují do chůze nebo jiných projevů chování.

Znaky náměsíčnosti

Náměsíčnost se projevuje tak, že náměsíčný se chová jako obvykle (sedí, chodí a dělá mnoho běžných činností) až na to, že přitom spí. Po probuzení si však nic nepamatuje. Existují i případy, kdy se náměsíčný obleče, nají nebo dokonce okoupe. Náměsíční lidé se ve většině případů vyhnout překážkám a neutrpí žádné zranění, ale může se stát, že narazí do nábytku nebo spadnou ze schodů.

Výskyt náměsíčnosti

Náměsíčnost se obvykle vyskytuje v první třetině noci, což je doba, kdy se prodlužují mozkové vlny spícího člověka a ten upadá do hlubokého spánku. V tomto stavu se zpomaluje dýcháni a srdeční puls, krevní tlak klesá až na nezbytné minimum a uvolňují se svaly. To znamená, že náměsíčný musí vynaložit mnoho energie, aby si sedl, chodil nebo dokonce dělal určité úkony.

Náměsíčného je možné probudit, ale vyžaduje to velké úsilí. Potom je nutné počítat s tím, že to u něj vyvolá ztrátu orientace a může se chovat zmateně.

Formy náměsíčnosti

Existují tři formy náměsíčnosti. Někdy se náměsíčnost objeví méně, než jednou za měsíc a nedojde k ublížení ani náměsíčného ani okolí. Jindy se vyskytuje častěji, než jednou za měsíc. V té nejtěžší formě se náměsíčnost vyskytuje téměř každý den a může být spojena s úrazem.

Náměsíčnost se ve většině případů objevuje u chlapců mezi šestým až dvanáctým rokem. Během tohoto věku se somnambulismus nemusí léčit, tedy pokud ho nedoprovází nějaká psychická porucha či nemoc. S vyšším věkem postupně vymizí. Pokud však dítě začne náměsíčností trpět až kolem deseti let věku, pak je velice pravděpodobné, že náměsíčné bude i v dospělosti.

Náměsíčnost a její příčiny

Příčiny náměsíčnosti zatím nejsou známy. Psychologové ale tvrdí, že se tato porucha spánku vyskytuje u nadměrně citlivých lidí jako reakce na duševní přetížení, stavy zlosti, frustrace apod. a někdy dokonce i na změny počasí.

V případě náměsíčnosti se doporučuje dopřávat si odpočinek, relaxaci nebo meditaci. Místnost na spaní by se měla nacházet v přízemí. Okna by měla být zavřená, vchodové dveře zamčeny a vyklizeny ostré předměty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22535 (zdravotnimagazin.cz#7315)


Přidat komentář