Tradiční medicína zástupce pro alternativní medicínu

Existuje mnoho metod, které se do alternativní medicíny řadí – přes bylinky, homeopatii, čínskou medicínu, regresní terapii až po šamanské léčení a jiné metody. Alternativní medicína se ve většině případů uplatňuje při léčbě chronických onemocnění.

O co jde

Alternativní medicína se snaží přimět pacienta k aktivní účasti na terapii, čímž v něm probudí samořídící pochody, které v nejlepším případě vedou k odstranění příčiny nemoci.

Metody

Existuje mnoho metod, které se do alternativní medicíny řadí – přes bylinky, homeopatii, čínskou medicínu, regresní terapii až po šamanské léčení a jiné metody. Tyto metody alternativní medicíny se ve většině případů uplatňují při léčbě chronických onemocnění.

 • Arteterapie

  Arteterapie umožňuje pacientům vyjádřit své obavy, sny, zájmy a fantazie za pomocí malby, kresby či modelováním sochařské hlíny.

 • Aurikulární terapie

  Zvláštní forma akupunktury, při které se používají body lokalizovány na uchu. Soudí se, že různé body na uchu představují různé části těla.

 • Bioenergetika

  Bioenergetika užívá kombinaci pohybů, dechových cvičení a psychologických komentářů k problémům žití (deprese, nedostatek sebevědomí, úzkost). Více v článku přímo o bioenergetice.

 • Biorytmy

  Jedná se o způsob vysvětlení příznivých i nepříznivých okamžiků, které prožijeme během dne či týdne.

 • Klinická ekologie

  Klinická ekologie je založená na přesvědčení, že příčinou nemoci jsou faktory životního prostředí. Můžou to být alergie na potraviny, radiace, nebo znečištění ovzduší či vody.

 • Léčení barvami

  Zastánci léčení barvami věří, že barvy pomocí elektromagnetického spektra ovlivňují náladu, čímž mohou být použity k ovlivnění psychických i fyzických stavů. Barvy mají přímo magickou léčivou moc...

 • Kraniální osteopatie

  U této metody není zapotřebí skoro žádná fyzická manipulace. Kraniální osteopatie je zaměřena na lebku a míchu. Slyšeli jste o diagnostickém přístroji OBERON?

 • Léčba krystaly a drahými kameny

  Každý drahý kámen vyzařuje vibrace jež napomáhají léčení. Kameny se ponořují do vody, která nasává jejich energii. Voda se potom používá k léčbě chorob. Přečtěte si článek o léčbě kameny, dozvíte se spoustu zajímavých informací.

 • Baňky

  Zahřáté skleněné baňky se umístí na tělo pacienta a jak postupně chladnou, tak vytváří vakuum. Tím se nasává krev a nadzvedá kůže pod baňkou. Tato teorie tvrdí, že se tak odstraňují toxiny z těla.

 • Flotační terapie

  Flotační terapie se provádí uzavřením v tmavé teplé a nehlučné vodní komoře, která může napomoci k hluboké relaxaci, ale může také způsobit akutní paniku.

 • Galvanismus

  Jakási forma elektroterapie, při které přímý elektrický proud prochází tělem, čímž posiluje systém a uvolňuje napjaté svaly.

 • Kineziologie

  Kineziologie je forma rozpoznání alergií založená na svalovém testování. Více v článku ZDE.

 • Metamorfní technika

  Metamorfní technika se soustřeďuje na ruce, nohy a hlavu. Uvádí energii uvnitř těla do rovnováhy.

 • Polaritní terapie

  Využívá manipulaci, masáže, relaxační techniky a cvičení. Pomocí systematického působení na části těla, jež mají polaritní vztahy, přivádějí do rovnováhy.

 • Rolfing

  Druh terapie, který se provádí pomocí hluboké masáže trvající až několik hodin. Důraz je kladen na správné držení a rovnováhu energetického pole těla.

 • Hlasová terapie

  Jedná se o specifické použití hlasu, které je doprovázené dechovými cvičeními.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22210 (zdravotnimagazin.cz#6529)


Přidat komentář