Umělé oplodnění - inseminace a in vitro

U některých párů není možné z různých důvodů oplodnění klasickým způsobem a přesto si dítě moc přejí. V dnešní době existují dva způsoby, jak dosáhnout oplodnění uměle (umělé oplodnění).

Oplodnění

je proces kdy je spojeno vajíčko ženy se semennou buňkou (spermatem) muže. Za běžných podmínek dochází k oplodnění při pohlavním styku. Oplodněné vajíčko putuje do dělohy, kde v její sliznici probíhá vývoj plodu. 

Z různých důvodů není oplodnění tímto způsobem možné. Existují dvě možnosti, jak vajíčko oplodnit uměle (tzv. inseminace a in vitro).

Inseminace

U inseminace je sperma dopraveno do dělohy nebo pochvy speciálním nástrojem. Sperma může pocházet od vlastního muže ženy (homologní inseminace ) nebo od dárce (heterologní inseminace).

In vitro

In vitro je metoda takzvaného mimotělního oplodnění, protože oplodnění je dosaženo mimo tělo ženy. Ve většině případů ve skleněné zkumavce.

Umělé oplodnění – v jakém případě se provádí

Umělé oplodnění se provádí v případě, že má žena porušenou funkci vejcovodů. Ty jsou pak neprůchodné, což znamená, že vajíčko a sperma se nemohou nikdy spojit. To se provádí metodou in vitro. Dále přichází umělé oplodnění v úvahu, když má muž sníženou plodnost (malý počet nebo poškození spermií). V tomto případě se umělé oplodnění provede metodou inseminace.

Umělé oplodnění – jak se provádí

V první řadě se musí provést několik základních vyšetření. Od devátého dne menstruačního cyklu ženy se každý den kontroluje růst vajíčka ve vejcovodu. Nakonec se v nejvhodnějším okamžiku vyvolá uvolnění vajíčka pomocí injekce a je dopraveno sperma.

U metody in vitro

se zralé vajíčko vyjme jehlou přes vagínu nebo dutinou břišní. Ve zkumavce se vajíčko se spermiemi spojí. Poté se musí počkat až vyroste mnohobuněčný zárodek (tzv. embryo), který bude pochvou zaveden do dělohy.

Umělé oplodnění - rizika 

Podle dosavadních zkušeností lze říci, že u umělého oplodnění, pokud je provedeno odborně, nehrozí žádné vyšší riziko poškození plodu nebo že budoucí dítě bude postižené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22648 (zdravotnimagazin.cz#7501)


Přidat komentář