Ve zdravém těle zdravý duch

Racionální výživa, pravidelný pohyb a pozitivní stav mysli — to jsou faktory, které mohou posilovat imunitu. Na druhé straně však nemoc, drogy a nadměrný stres imunitu oslabují.

Imunitní systém

Racionální výživa, pravidelný pohyb a pozitivní stav mysli — to jsou faktory, které mohou posilovat imunitu. Na druhé straně však nemoc, drogy a nadměrný stres imunitu oslabují.

Negativní myšlnenky a emoce

Vědci zjistili, že lidé, kteří trpí depresí nebo jejichž mysl je zcela zaplněna negativními myšlenkami či emocemi, jsou zvlášť náchylní k určitým onemocněním, jako je například astma, revmatoidní artritida nebo rakovina.

Psychika ovlivňuje Vaše zdraví

Vědci zjistili, že existuje tzv. placebo efekt. Jeho fungování lze nejlépe ozřejmit na základě příběhu, který popisuje jistý muž:

Jednou jsem pracoval dlouho do noci a strašně se mi chtělo spát. Vzpomněl jsem si, že moje sekretářka má vždycky ve stole instantní kávu. Nabral jsem si tedy několik lžiček prášku, zalil je horkou vodou, vypil a čekal. A skutečně jsem v průběhu asi 10 minut ucítil nový příval energie. Kofein zmobilizoval můj krevní cukr. Necítil jsem se také tak unavený, protože kofein začal účinkovat na můj nervový systém. Za chvíli jsem si musel dojít na toaletu, což mi jenom potvrdilo, že kofein je také močopudný. Povzbudivý účinek kávy trval asi tři hodiny, což mi stačilo k dokončení mého projektu. Příští ráno jsem o tom vyprávěl své sekretářce. Vyslechla mě a pak se začala smát: „Jsem velice ráda, že vám ta káva pomohla, ale to jste si nevšiml, že byla bez kofeinu?”

 

Ta káva mu pomohla, protože věřil, že mu pomůže.

Placebo efekt

Výsledky studie zabývající se životem vdaných žen ukázaly, že odolnost jejich imunitního systému byla přímo úměrná k míře štěstí prožívaném v manželství. Přesně tak. Placebo efekt je léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék. Využívá se při testování nových léků. Jedna skupina pacientů dostane skutečný lék, druhá pouze neúčinnou náhražku. Již mnohokrát se stalo, že lidé užívající placebo měli lepší výsledky než ti, kteří užívali skutečný lék.

Myšlení a emoce

Existují zprávy o lidech, kteří byli přesvědčeni, že zemřou - a skutečně se tak stalo, ačkoli nikdy nebyla objasněna pravá příčina smrti. Na druhé straně existují lidé, kteří věřili, že svoji nemoc či vážné zranění překonají, a k údivu ostatních se jim to také podařilo.

Pozitivní pocity

Poslední studie naznačují, že vyrovnaný emocionální život a pozitivní postoj k životu jsou pro dobré zdraví stejně důležité jako racionální výživa, pravidelný pohyb, abstinence od alkoholu, tabáku a jiných drog. Pozitivní pocity a rozumné životní návyky dokážou stimulovat produkci endorfinů. Tyto chemické látky produkované mozkem navozují pocity pohody a navíc podporují

Léčení příjemnými myšlenkami

Je rozumné využít všechny dostupné přirozené léčebné prostředky. Přestat kouřit, zhubnout, více se pohybovat, dát prostor pozitivním pocitům a myšlenkám, případně pravidelně užívat potřebné léky - to všechno jsou důležité věci na cestě ke zdraví.

Aplikace myšlenky

Myšlenky a pocity významně ovlivňují naše tělo. Výzkumy naznačují, že vyvážený emocionální život je pro zdravý život stejně důležitý jako pohyb a správná výživa.

Tělesné zdraví

Pocity mají významný vliv na naše tělesné zdraví. Jak využít tohoto vlivu, aby působil v náš prospěch? Jedno z řešení se nabízí prostřednictvím správně formulovaných otázek. Otázky mají schopnost zaměřit se na problém. Otázka je jako lupa. Obrací naši pozornost k určitému problému. Když si položíte otázku, vaše mysl začíná okamžitě pracovat na hledání odpovědi. Správně potažené otázky mohou pozitivně působit na všechny oblastí našeho života - na oblast mezilidských vztahů, na naši schopnost řešit problémy apod.

Formulujte jen pozitivní věty

Měli byste své otázky vyjádřit jinak než větami typu: „Proč jsem tak hloupý?” nebo „Proč nemám vůli cvičit každý den?” Tyto formulace orientují vaši mysl negativním směrem. Místo toho je upravte a formulujte pozitivně. ,Co mohu udělat v budoucnu, abych se vyvaroval této chyby?” nebo „Jak můžu přizpůsobit svůj denní program, abych si našel čas na cvičení?”

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21684 (zdravotnimagazin.cz#5138)


Přidat komentář