Vhodní dárci kostní dřeně

Předpokladem pro obnovení správné funkce krvetvorby je nalezení vhodného dárce, který bude mít s příjemcem co nejpodobnější transplantační (tkáňové) znaky (odborně HLA antigeny).

Možnost nového života

Transplantace kostní dřeně znamená pro některé pacienty, kteří onemocní smrtelnými chorobami, obnovení zdraví. Transplantace kostní dřeně představuje pomoc pro nemocné např. leukémií, anémií, u vrozených poruch imunity a metabolismu, u některých zhoubných nádorů apod. Některé dříve neléčitelné nemoci tak mohou v současnosti představovat vysokou míru vyléčení.

Vhodný dárce

Předpokladem pro obnovení správné funkce krvetvorby je nalezení vhodného dárce, který bude mít s příjemcem co nejpodobnější transplantační (tkáňové) znaky (odborně HLA antigeny). Každý má tyto znaky individuální, a proto může být velmi obtížné najít někoho, kdo by se v tkáňových znacích s příjemcem shodoval. Kmenové buňky, které obsahuje kostní dřeň, se mohou hledat nejen v blízké rodině, ale také u nepříbuzných dárců. Je totiž důležité, aby transplantovanou kostní dřeň tělo přijalo, jinak by mohly transplantované krvinky začít organismus ničit.

Dárcovství v rodině

Nejprve se hledá pomoc v nejbližší rodině, protože největší počet shodných tkáňových znaků se může nacházet u sourozenců. Ale i tady existuje jen 25 % šance. U rodičů už tato pravděpodobnost rapidně klesá. Jen v ojedinělých případech se mohou stát dárci.

Nová naděje do života

Pacienti mají možnost očekávat, že se najde vhodný dárce v registru dobrovolných dárců. Tím, že vstoupíte do registru dobrovolných dárců ještě neznamená, že budete k darování kostní dřeně vyzváni. Možná nikdo z nemocných nebude mít podobné transplantační znaky, nebo taky jen vy můžete někomu svou kostní dření pomoci. Přesto každý z přihlášených dává naději. Pokud takové rozhodnutí učiníte, je dobré, v registru setrvat. Jinak se ztrácí nejen naděje pro pacienta, ale také nemalé finanční prostředky, které jsou s tím spojeny.

Vhodní kandidáti

Dárcem kostní dřeně se může stát kdokoliv ve věku od 18 do 35 let, kdo je zdráv a v minulosti neprodělal nějaké závažnější onemocnění. Setrvat v registru dobrovolných dárců pak můžete do šedesáti let. Svým rozhodnutím, že vstoupíte do registru dobrovolných dárců, tak můžete jednou někomu zachránit život. Budete tomu muset jen obětovat časovou ztrátu, která je s odběry nezbytná. Nicméně např. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se snaží dárcovství krve či kostní dřeně svým pojištěncům vykompenzovat. Mimo jiné nabízí výhody ve formě cestovního pojištění.

Nutná podobnost buněk

Pokud se najde člověk, který se bude mít s vámi počet tkáňových znaků podobný, jste vyzváni k dalším vyšetřením a poté k transplantaci. Samotná transplantace je pro dárce bezbolestná, protože se provádí v celkové anestézii.

Zajištění kontroly zdravotního stavu na jeden rok

Při celkové anestézii se provádí obvykle odsátí malého množství dřeně z dutiny pánevní kosti. Odebrané množství je tak malé, že jej organismus nijak nezaregistruje. Jediné, s čím musíte počítat, je strávení dvou dnů v nemocnici, které je spojené s odběrem. Po zákroku můžete pocítit jen mírné pobolívání v místě vpichů v bederní krajině. Každému dárci kostní dřeně budou zajištěny kontroly zdravotního stavu po dobu jednoho roku po odběru, které absolvuje po domluvě a podle aktuální situace ve zdravotnickém zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21957 (zdravotnimagazin.cz#5793)


Přidat komentář