Výsledky krevních testů

Krev je lze charakterizovat jako červenou, neprůhlednou, vazkou kapalinou, která plní několik životně důležitých funkcí. Jedná se především o: rozvod speciálních látek, zajišťování imunity, termoregulace, udržování homeostázy, transport kyslíku.

Krevní obraz

Budete-li u lékaře v první moment překvapeni a nevzpomenete si na otázky, vezměte si krevní obraz s sebou domů a prostudujte si jej.

Hematokrit

Hematokrit (Hkt) je podíl pevných součástí v krvi. Čím je hodnota vyšší, tím je hustší krev. Zvyšuje se riziko infarktu nebo mrtvice. Nižší hodnoty se vyskytují v těhotenství nebo při anémii. - Normální hodnota hematokritu pro ženy - 37 - 47%

Erytrocyty

Červené krvinky (erytrocyty) jsou důležité pro zásobení buněk kyslíkem. Zvýšené hodnoty ukazují na onemocnění srdce, jater nebo plic. Nízké hodnoty jsou znakem chudokrevnosti či nedostatku železa.

  • Normální hodnoty erytrocytů pro ženy - 4,0 - 5,2 milionů na mikrolitr

Původce onemocnění

Bílé krvinky hrají roli při obraně proti původcům onemocnění. Zvýšené hodnoty upozorňují na virové a bakteriální infekce. Nízké hodnoty mohou znamenat otravu.

  • Normální hodnoty leukocytů pro ženy - 4000 - 9000 na mikrolitr

Usazování krve

Sedimentací rozumíme měření rychlosti usazování pevné součásti krve. Zvýšená sedimentace znamená zánět, hodnoty mohou být ovlivněny antikoncepcí, menstruačním cyklem a těhotenstvím.

  • Normální hodnota sedimentace pro ženy - 3 až 10 mm za hodinu

Test cukru v krvi

Zvýšené hodnoty krevního cukru jsou ukazatelem cukrovky (diabetes). Nižší hodnoty se objevují při stresu, podvýživě a onemocnění jater.

  • Normální hodnotu cukru v krvi pro ženy - 70 - 120 mg/dl

Hodnota cholesterolu v krvi

Hodnota cholesterolu vypovídá o tom, jak funguje výměna tuků v organismu. HDL cholesterol chrání cévy (jeho hodnota může být i vyšší) a LDL představuje rizikoý faktor pro arteriosklerózu. Riziko mrtvice a infarktu stoupá již při zvýšení LDH o 20%.

  • Normální hodnoty cholesterolu pro ženy - HDL - přes 5 mg/dl  

                                                                    - LDL - pod 150mg/dl ## Hemoglobin (Hb)

    Krevní barvivo obsahuje železo, které je transportováno dále. Nedostatek hemoglobinu svědčí o skrytém krvácení.

  • Normální hodnoty hemoglobinu pro ženy - 12 - 16 g/dl

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22294 (zdravotnimagazin.cz#6766)


Přidat komentář