Vysoký či nizký tlak

Před měřením krevního tlaku byste měli zaujmout pozici, ve které se bude měření provádět a setrvat v ní aspoň 15 minut. Tak se krevní tlak uklidní a jeho hodnota nebude ovlivněna například předchozí námahou.

Krevní tlak

V klidném stavu je krevní tlak nižší než po fyzické námaze nebo rozrušení (mimochodem slyšeli jste o stresových potravinách). Oficiálně se krevní tlak měří v Pascalech, ale v medicíně se nejčastěji udává v milimetrech výšky vytlačeného sloupce rtuti klasického rtuťového tlakoměru.

Vyšetření krevního tlaku

Měření krevního tlaku je běžnou metodou vyšetření, kdy lékař pomocí tonometru zjišťuje konkrétní hodnotu Vašeho krevního tlaku.

Jak se měří

Lékař Vám přiloží tonometr na paži nebo stehno a na stupnici odečítá konkrétní dvoucifernou hodnotu. První hodnota ukazuje vyšší číslo, což je systolický tlak. Nižší číslo označuje diastolický tlak.

Optimální hodnota

120/80 nmHg (milimetrů sloupce rtuti)

Co dělat před vyšetřením

Před měřením krevního tlaku byste měli zaujmout pozici, ve které se bude měření provádět a setrvat v ní aspoň 15 minut. Tak se krevní tlak uklidní a jeho hodnota nebude ovlivněna například předchozí námahou. Nedoporučuje se, měřit krevní tlak ani po konfliktní situaci jako je třeba stres, který tlak výrazně zvyšuje.

Poruchy krevního tlaku

K nejčastějším příčinám úmrtí patří onemocnění srdce a krevního oběhu spolu s rakovinou. Stále více lidí trpí vysokým krevním tlakem (hypertenze) - patří mezi civilizační choroby.Druhou formou poruchy krevního tlaku je nízký krevní tlak (hypotenze).

Mnoho pacientů problémy s krevním tlakem neřeší, jelikož o něm ani neví. Lékaře často navštíví až když je nemoc fyzicky obtěžuje, což je mnohdy pozdě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22126 (zdravotnimagazin.cz#6280)


Přidat komentář