Využití nízké teploty pro zlepšení zdraví

Při této metodě se teplota jádra těla nemění, tělo se prudce ochladí pouze na povrchu. Dochází přitom k obrovskému perifernímu překrvení, urychlení metabolismu s výrazným urychlením hojivých procesů, množství hormonů, které v těle tlumí zánětlivé procesy.

Metoda léčení nízkou teplotou

Polaris neboli léčba velmi nízkými teplotami se v medicíně používá dlouho, ale až technický pokrok dovolil teplotu snížit až na extrémních mínus 150°C. První země, kde se této léčebné metody začalo využívat, bylo Japonsko a Německo v 80. letech minulého století.

Tato metoda přináší velmi rychlé hojivé účinky

Při této metodě se teplota jádra těla nemění, tělo se prudce ochladí pouze na povrchu. Dochází přitom k obrovskému perifernímu překrvení, urychlení metabolismu s výrazným urychlením hojivých procesů, množství hormonů, které v těle tlumí zánětlivé procesy, se zvýší, svaly s nadměrnou aktivitou se uvolňují a na mnoho hodin dochází k naprostému vymizení bolesti. Celá tato procedura přináší velké léčebné výsledky a je velmi efektivní na široké spektrum onemocnění.

Blahodárný vliv na lidský organismus

Pobyt v extrémně nízké teplotě, v boxu pro 5 osob, trvající 3 minuty, má mnoho účinků, kterých se jiným způsobem dá dosáhnout velmi těžko.

Jsou to např.:

  • aktivní periferní překrvení, které trvá několik hodin a výrazně zlepšuje metabolismus tkání a zrychluje vyplavování škodlivých látek metabolismu. Způsobuje také hojení zranění a odstranění pozůstatku zánětu.
  • snížení svalového tonusu
  • působení na psychiku-hladina úzkosti a dráždivosti výrazně klesá, zlepšují se rozhodovací procesy a pohybová a vizuální koordinace
  • subjektivní pocit bezbolestnosti-trvá 6-8 hodin po proceduře
  • zlepšuje se imunitní systém

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21857 (zdravotnimagazin.cz#5577)


Přidat komentář