Vzácnost pupečníkové krve

Zárodečné buňky z pupečníkové krve ještě čekají na své zhodnocení, přesto už teď klinické studie a experimenty prokazují jejich mnohostranné použití. V budoucnosti by pak mohly kmenové buňky posloužit diabetikům, ....

Záchrana

 • Pupečníková krev je srovnatelná s kostní dření.
 • Kmenové buňky se starají o správnou funkci červených a bílých krvinek a krevních destiček. Jsou schopny obnovit správnou krvetvorbu.
 • Zárodečné buňky se používají k léčení nemocí kostní dřeně – jsou tak nezanedbatelné při léčbě nádorových onemocnění (např. leukémie - více zde), či vrozených poruch imunity a metabolismu.
 • Odběr pupečníkové krve nikoho nebolí, navíc trvá jen pár minut.

Transplantace

 • Transplantace pupečníkové krve předčí svým způsobem i transplantaci kostní dřeně. O dárcovství více v článku...
 • Dochází k mnohem menším potransplantačním reakcím organismu, protože zárodečné buňky jsou vitální a produkují méně protilátek vůči svému příjemci.
 • Kompatibilita dárce a příjemce může být o něco nižší, než u kostní dřeně.
 • Štěp pupečníkové krve prochází kompletním vyšetřením a je okamžitě připraven k transplantaci (oproti dárcům kostní dřeně, kdy se musí čekat na kontaktování dárce, vyšetření a odebrání).
 • Dárce kostní dřeně navíc musí znovu souhlasit s darováním, ale štěp je oproti tomu připraven v kryobance ihned k odběru.
 • Kmenové buňky mohou být uchovávány téměř na neomezeně dlouhou dobu.

Tkáňě od dárců

 • Množství krvetvorné tkáně postačuje ale jen dětským pacientům.
 • Úspěch transplantace závisí na tom, zda se najde vhodný náhradní zdroj krvetvorných buněk.
 • Je zbytečné, aby pacienti umírali jen proto, že se vhodný dárce nenašel. Proto čím více bude dárců, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k vyléčení nemocného.
 • Osudy nemocných nejsou lhostejné ani Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, protože má pro pojištěnce darující krev či kostní dřeň připravené výhody.

Větší budoucí využití

Zárodečné buňky z pupečníkové krve ještě čekají na své zhodnocení, přesto už teď klinické studie a experimenty prokazují jejich mnohostranné použití. V budoucnosti by pak mohly kmenové buňky posloužit diabetikům, lidem po infarktu, s onemocněním mozku, poruchami ledvin apod. Odborníci předpokládají, že se dočkáme léčení pomocí kmenových buněk u nemocí, které se dosud nedají léčit nebo jen v omezené míře, jako je např. roztroušená skleróza, Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21961 (zdravotnimagazin.cz#5804)


Přidat komentář