Záchrana lidí pomocí transplantace kostní dřeně

Kostní dřeň se nachází v dutinách většiny kostí. Díky ní je možné zajišťovat správný chod celého organismu, protože produkuje červené krvinky, které přenášejí kyslík, bílé krvinky, které slouží jako obrana proti infekcím a krevní destičky.

Nahrazení špatných krvetvorných buněk

Transplantace kostní dřeně nebo jiných krvetvorných buněk může představovat pro některé nemocné jediné východisko k tomu, aby své nemoci nepodlehli. Existuje mnoho nemocí s poruchou krvetvorby (např. leukémie) a jiné poruchy metabolismu a imunity, u kterých je zapotřebí nahradit špatně fungující krvetvorné buňky. A to je možné díky transplantace kostní dřeně nebo jiných krvetvorných buněk.

Kostní dřeň - Správný chod celého organismu

Kostní dřeň se nachází v dutinách většiny kostí. Díky ní je možné zajišťovat správný chod celého organismu, protože produkuje červené krvinky, které přenášejí kyslík, bílé krvinky, které slouží jako obrana proti infekcím a krevní destičky, chránící proti krvácení. U některých nemocí dochází k poruchám krvetvorby, které brání správnému fungování celého procesu. Kostní dřeň může být natolik nefungující, že jedinou záchranu představuje transplantace kostní dřeně.

Zdravý dárce

Při transplantaci kostní dřeně se zničí nemocná kostní dřeň pacienta a nahradí se kostní dření od vhodného zdravého dárce. Celý zákrok není příliš technicky složitý. Nemocná dřeň je odstraněna podáváním léků či ozařováním. Zdravá kostní dřeň se aplikuje pacientovi do žíly jako transfúze. Kostní dřeň pak sama osidluje dutiny kostí, kde započne nové vytváření krve – již zdravé.

Typy transplantací kostní dřeně

  • Autologní transplantace znamená, že dárcem je samotný pacient v době, kdy jeho kostní dřeň nemá projevy onemocnění. Jeho kostní dřeň podstoupí razantní léčbu,
    při které by si měl organismus poradit s nádorovými buňkami.
  • Další možností je transplantace alogenní příbuzenská, popřípadě alogenní nepříbuzenská, kdy jsou předpokladem stejné transplantační znaky mezi dárcem a příjemcem.

    Za jakých okolností se můžete stát dárci kostní dřeně?

Vhodný dárce

Před samotným zákrokem se hledá vhodný dárce s ohledem na diagnózu pacienta, jeho věk a celkový stav. Důležité je to, aby se našel takový dárce, který bude mít s příjemcem stejné tkáňové znaky, kde mezi nejvhodnější dárce spadají sourozenci. Pokud nemá pacient sourozence, hledá se dál, aby tělo novou kostní dřeň přijalo. Nejdříve se hledá v úzké rodině, registrech dobrovolných dárců. Vyhledávání v registrech je však časově, organizačně i finančně náročné. Přesto zůstávají pro nemocné velkou nadějí.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21956 (zdravotnimagazin.cz#5792)


Přidat komentář