Zdravý spánek a nespavost

Ke spánku uléhejte pokud možno pravidelně a stejné je to se vstáváním. Nespěte během dne. Spát jděte přiměřeně fyzicky i psychicky unavení. Před spaním se nepřejídejte a snažte se omezit těžká jídla. Před spaním nepijte kofeinové nápoje a alkohol.

Nespavost - co je nespavost

Nespavost neboli insomnie patří k velmi častým zdravotním problémům současné populace a může být doprovodným symptomem tělesných nebo duševních poruch. Nespavost je charakterizována jako komplex symptomů, který zahrnuje problémy s usínáním, udržením delšího spánku, zkrácením doby spánku nebo jeho častým přerušováním. Výskyt nespavosti v populaci se pohybuje mezi 10 až 15 %, někteří odborníci udávají až 40 %!

Nespavost - příčiny a léčba

Mnohokrát jsou příčiny nespavosti skryty a zůstávají bohužel podceňovány. Léčba nespavosti je komplexní a může být farmakologická (léky), nefarmakologická nebo může jít o kombinaci obou postupů . Než je však zvolena vhodná léčba, je nezbytné důkladné klinické a laboratorní vyšetření!

Farmakologická léčba - nespavost

patří k nejčastějším způsobům léčby nespavosti. O nejvhodnější farmakologické léčbě nespavosti se informujte u svého praktického lékaře.

Spánková hygiena

Základem nefarrmakologické léčby je úprava tzv. „spánkové hygieny“. Jedná se o přehled obecných doporučení jedincům, kteří mají problémy s neuspokojujícím a nekvalitním spánkem a u jedinců, u kterých bylo vyloučeno onemocnění, které nespavost může způsobovat.

Rady pro usínání a spánek

 • Ke spánku uléhejte pokud možno pravidelně a stejné je to se vstáváním
 • Nespěte během dne
 • Spát jděte přiměřeně fyzicky i psychicky unavení
 • Před spaním se nepřejídejte a snažte se omezit těžká jídla
 • Během dne si zajistěte přiměřenou pohybovou aktivitu, ne však těsně před spaním
 • V lůžku zůstávejte jen po dobu spánku
 • Před spaním nepijte kofeinové nápoje a alkohol
 • Nekuřte před spaním, ani při probuzení během noci
 • Dbejte na správné větrání ložnice a udržujte spíše chladnější teplotu vzduchu (17 - 21 stupňů)
 • Nespěte v hlučném prostředí, v ložnici raději nemějte televizi, počítač apod.
 • Zejména při poruše usínání potlačte negativní myšlenky a starosti rušící spánek a usínání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22686 (zdravotnimagazin.cz#7576)


Přidat komentář