Živé potraviny - Biogenika

Biogenika překonává starou a chybnou představu, podle níž se zdravý pokrm skládá z „masa s přílohou”, místo ní třídí pokrmy podle jejich schopnosti vytvářet život a regenerovat buňky v těle.

Biogenika - nové měnící se myšlenky století

Srdcem biogeniky je nový, převratný systém pro klasifikování potravin. Jde o zcela novou klasifikaci, založenou na novém pohledu na to, co jíme. Umožňuje nám stravovat se s ohledem na zachování co nejlepšího zdraví, aniž bychom se museli příliš trápit kaloriemi, proteiny, škroby, cukry a tuky. Biogenika překonává starou a chybnou představu, podle níž se zdravý pokrm skládá z „masa s přílohou”, místo ní třídí pokrmy podle jejich schopnosti vytvářet život a regenerovat buňky v těle. Rozeznává potraviny biogenní, bioaktivní, biostatické a biocidní. Následuje stručný přehled jednotlivých kategorií a jejich významů. Drobně se odchyluji od Székelyho učení (nikdy by například neschválil konzumaci masitých jídel), v zásadě však vycházím z jeho objevů.

Biogenika - potraviny

Patří sem oříšky a naklíčená semena, obiloviny a luštěniny (a syrová vejce v menším množství). Mají, jsou-li oplozené, biochemickou schopnost mobilizovat spící životní síly a vytvořit nový život. Nabízejí tu nejlepší podporu pro regeneraci buněk a tkání v našem těle, proto by měly tvořit až 40 procent naší stravy v období, kdy se snažíme hubnout.

Biogenika - Bioaktivní potraviny

Čerstvé ovoce, zelenina a bylinky. Ačkoli nejsou schopny - na rozdíl od potravin biogenních - generovat nový život, jejich biochemické složení v živém stavu je schopno podpořit přední biologické funkce organismu. Strava bohatá na bioaktivní složku posiluje transport kyslíku v buňkách, zvyšuje míru buněčné respirace a zvyšuje odolnost vůči chorobám a degenerativním změnám. Stejně jako biogenní potrava, i bioaktivní pokrmy zrychlují obnovu buněk a tkání, zefektivněním metabolismu urychlují samoozdravné procesy. Ovoce je navíc výkonným detoxikátorem, nezbytným pro trvalou ztrátu váhy. 35 až 50 procent stravy by mělo připadat na pokrmy z této skupiny.

Biogenika - Biostatické potraviny

Přírodně blízké, úpravou minimálně pozměněné poživatiny, například celozrnné pečivo a obilné výrobky, nízkotučné mléčné výrobky, domácí vejce, vařená zelenina a luštěniny, drůbež (ne z velkochovů), zvěřina, ryby a mořští bezobratlí. Chutné pokrmy založené na biostatických látkách nám poskytují energii a vlákninu, celkově obohacují stravu. Jejich přínos pro eliminaci toxicity v organismu je ovšem malý, jsou chudé na jemné energie, jež posilují buněčný metabolismus a znavu nastolují rovnováhu ve vyčerpaném těle. Proto by jejich podíl na naší stravě v době hubnutí neměl přesáhnout 25 procent.

Biogenika - Biocidní potraviny

Slovo „biocidní” znamená „život hubící”. Biocidní pokrmy působí na organismus negativně i v minimálních množstvích. Naneštěstí k nim patří větší část pokrmů, tvořících v současnosti průměrnou západní stravu: bílý cukr, bílá mouka a všechny výrobky z ní, maso domácích zvířat, zvláště pocházejí-li z poloprůmyslových velkochovů (včetně takzvaných průmyslových kuřat, produkovaných ve velkodrůbežárnách a krmených množstvím hormonů a antibiotik), tučné mléčné výrobky, chemicky ochucené, barvené a stabilizované pokrmy a nápoje, silně solené pochutiny jako chipsy a burské oříšky a řada jiných potravin, jež nejsou čerstvé a prošly komplikovanou průmyslovou úpravou. Přispívají k růstu toxicity v těle a narušují zdravý metabolismus. V době hubnutí bychom je měli zcela vyloučit z našeho jídelníčku.

Plné pochopení nového pohledu na potraviny je značně důležité, chceme-li skutečně získat to nejlepší z uplatňování biogenních principů v každodenním životě, navždy se zbavit tukových polštářů a zajistit si nejlepší možné zdraví.

Biogenika - Všechno, co příroda nám dala

Hlavní složkou jídelníčku starověkých Esejců byly „živé” biogenní potraviny. Slovo „biogenní”, jak si jistě pamatujete, značí „život tvořící” - biogenní potraviny jsou brány přímo z přírody, kde dokáží mobilizovat skryté životní síly a stvořit nový život. Semena, obilí a luštěniny (zvláště když byly pěstovány postupy alternativního zemědělství a běž pomocj pesticidů) obsahují životodárnou energii zvláštních vlastností, jež nemůže být měřena jen postupy a jednotkami známými z chemie - není totiž ryze chemickým fenoménem. I proto leží pozornost biogeniky vně prostoru, ohraničeného hranicemi klasické vědy o výživě a biochemie, takže vlastnosti biogenních potravin byly dosud jen s malým úspěchem prozkoumány vědci, redukujícími studium jídla v organismu na studium klasických kategorií: bílkovin, cukrů, tuků atd.

 

Přesto se výzkumem životodárných vlastností biogenních pokrmů, zvláště konzumovaných v naklíčeném - to jest živém - stavu, podrobně zabývala řada významných evropských i amerických lékařů. Z propagátorů a obhájců životodárných klíčků zmíním alespoň Švýcara Maxe Bircher-Bennera, Němce Henry Lindlahra, Američana J. H. Tildena a Sira Roberta Mc Carrisona z Velké Británie.

Biogenika - zdravé a štíhlé tělo

Až v poslední době začínáme chápat, především díky slibně se rozvíjejícímu výzkumu elektromagnetických vlastností živých rostlinných buněk, jakými mechanismy zlepšují naklíčená semena naše zdraví a pomáhají nám hubnout. Avšak již po staletí nám praktické zkušenosti lékařů i jiných osob praktikujících léčitelství dokazují, že naklíčená semena, obilky a luštěniny (biogenní potraviny), stejně jako čerstá syrová zelenina a ovoce (bioaktivní potraviny) mají nezastupitelný význam pro zdraví a udržení štíhlé linie. Usnadňují regeneraci buněk a hormonů v organismu, napravují chyby ve fungování enzymatických reakcí, chyby, jež nenapravené vedou k ukládání nadměrných tukových zásob, k nadváze, k přecitlivělosti k některým pokrmům a k nutkavému přejídání.

 

Biogenní režim navrací narušené tělesné funkce do normálního stavu. Vede ke skvělému zdraví a s tím související fyzické kráse. Váš příjem biogenních a bioaktivních potravin by měl být dávkován podle rychlosti, jakou si přejete zhubnout. A protože existují důvody, proč by hubnutí němělo být rychlejší než 1 kg týdně, doporučuje se, aby tvořily kolem 75 procent vašeho jídelníčku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21735 (zdravotnimagazin.cz#5280)


Přidat komentář