Zkracování života kvůli obezity

Nízké zásoby tělesného tuku zajišťují nejen hezkou postavu v plavkách, ale existují závažnější důvody, proč zůstat štíhlí. Čím více tuku spálíte, tím zdravější budete a tím déle budete žít. Štíhlí lidé žijí déle, nadbytek tuku zkracuje život.

Obezita zkracuje život

Nízké zásoby tělesného tuku zajišťují nejen hezkou postavu v plavkách, ale existují závažnější důvody, proč zůstat štíhlí. Čím více tuku spálíte, tím zdravější budete a tím déle budete žít. Štíhlí lidé žijí déle, nadbytek tuku zkracuje život. Lidský organismus není uzpůsoben velkým zásobám tuku. Jak byste obtěžkáni tukem utekli dravému zvířeti nebo ulovili kořist? Z evolučního hlediska příliš tuku vám škodí.

Mnohé studie potvrdily, že obezita zkracuje život a méně chrání před nemocemi v mladším věku. Bohužel epidemie obezity zejména mezi dětmi a dospívajícími vzniká následkem špatné stravy. Situace je natolik vážná, že lékaři diagnostikují u obézních dětí cukrovku 2. typu, která postihovala dříve jen dospělé. Již v dětském věku se tak urychluje stárnutí a předvídá se nižší šance na dlouhý život.

Slabší imunitní systém

Trpíte-li nadváhou, spalujete cukr. V jakémkoli věku znamená vyšší procento tělesného tuku to, že nespalujete tuk, ale ukládáte jej. Nespalujete-li tuk, spalujete cukr, to znamená svalovou hmotu a bílkoviny v kostech (z nichž vyrábíte cukr). Nejen rychleji stárnete, ale váš oslabený organismus se hůře brání nemocem.

Citlivost na leptin

S vyšší tvorbou tukových buněk tvoříte více leptinu a zhoršujete citlivost na leptin. Organismus ztrácí schopnost kontrolovat hlad, přejídáte se a vytváříte více tuku a tukových buněk. Vysoké hladiny leptinu signalizují mozku dostatek potravy pro rozmnožování, a tudíž kratší život. Činnost genů zabezpečujících chod a regeneraci tkání se tlumí.

Obezita

Tuk se ukládá na nechtěných místech. Například při rezistenci na leptin se přebytečný tuk ukládá kolem pasu, blízko jater. Tím narušuje činnost inzulinu, vzniká rezistence na inzulin, cukrovka a roztáčí se spirála stárnutí. Tuk snižuje průchodnost cév a následně způsobí infarkt myokardu.

Tuková tkán

Desítky hormonů se tvoří a ukládají v tukové tkáni, takže nadbytek tuku narušuje hormonální rovnováhu a zvyšuje riziko hormonálních nádorů. Vysoké hladiny estrogenů při nadbytku tuku v těle vysvětlují, proč obézní ženy trpí vyšším rizikem rakoviny prsu než ženy přiměřené váhy. U mužů podporuje nadměrný zásobní tuk činnost enzymu aromatázy, přeměňující testosteron na estrogen. Snižuje se hladina testosteronu, zvyšují estrogeny a riziko zbytnění prostaty, rakoviny prostaty a obezity. A to nezmiňuji neforemnou mužskou postavu!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id21756 (zdravotnimagazin.cz#5328)


Přidat komentář