Zlomeniny

Existuje mnoho definic pro kost. Tou nejznámější je, že kost je bílá, tvrdá, pojivová tkáň, která je specializovaná pro ochrannou a podpůrnou funkci. Skládá se z buněk a mezibuněčné hmoty, do které se ukládají minerální látky.

Co je kost

Existuje mnoho definic pro kost. Tou nejznámější je, že kost je bílá, tvrdá, pojivová tkáň, která je specializovaná pro ochrannou a podpůrnou funkci. Skládá se z buněk a mezibuněčné hmoty, do které se ukládají minerální látky. Právě mezibuněčná hmota je zodpovědná za pevnost a pružnost kosti. Dále je kost pokryta tenkou, citlivou a dobře prokrvenou vrstvou (okosticí), důležitou pro výživu kosti.

Typy kostí

U zlomeniny je velmi důležité o jaký typ kosti se jedná. Je rozdíl, jestli si zlomíte kost krátkou (např. zápěstní), dlouhou (předloktí, stehenní …), dutou (např. horní čelist), plochou (např. pánev, lebka) nebo nepravidelnou.

Příčina

Skoro pokaždé je příčinou zlomeniny úrazový děj, při kterém působící síla překoná pevnost kosti. A víte, co je křivice u dětí a jak souvisí s kostmi?

Dělení

Zlomeniny se dělí podle klasifikačních schémat. Za základní dělení zlomenin však můžeme považovat rozdělení podle linie lomu:

  • Šikmé
  • Příčné
  • Tříštivé
  • Spirálovité
  • Kompresivní
  • Štěpné

    Důležité také je je-li zlomenina zavřená (bez poranění kůže), nebo otevřená (menší či větší poranění kůže).

Jak je poznat

V některých případech je velmi jednoduché zlomeninu poznat. Jde například o případy, kdy vidíme nenormální pohyblivost v místě, kde je nečekaná. Třeba ohnutí uprostřed předloktí do pravého úhlu. Bolí vás klouby? Zkuste selen!

Dalším případem je vzniklá deformace nebo případ, když při pohybu kostí cítíme či slyšíme tření úlomku o sebe. Máte-li problémy s klouby, zkuste glukosamin - prevenci proti osteoartróze.

V případě otevřené zlomeniny, ze které ční úlomky kostí, nelze o zlomenině pochybovat. Otok, bolest, krevní výron se u zlomeniny vyskytuje pokaždé.

První pomoc

Jestliže dojde ke zlomenině, je třeba ji znehybnit. Tím se sníží jak bolest, tak riziko dalšího posunu úlomku. Způsob znehybnění závisí na tom, jaká kost je zlomená. Při první pomoci je třeba také myslet na to, že mohou být poraněny i sousední orgány (mícha, mozek, plíce atd.). Více se o zlomeninách, kostech a kloubech dozvíte v článku zde.

V případě, že je zlomena větší kost (stehno či paže), je nejvhodnější zavolat záchrannou službu a na transport vyčkat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id22033 (zdravotnimagazin.cz#5995)


Přidat komentář